​ امضای شما منحصرونشان دهنده هویت شما است. امضا یک نماد و علامت مهم در زندگی شما است به طوری که برخی از پیشگویان می گویند که اگر می خواهید تا موفقیت و شهرت پیدا کنید امضای خود را عوض کنید. یکی از شکفت انگیز ترین امضا ها، امضای جان هانکوک، که در امضای خود بر روی بیانیه استقلال امریکا است که به صورت دایره ای است که تا زیر نام جان کشیده شده است.

اغلب گفته می شود که امضای هر نفر نشان دهنده شیوه رفتار فرد در جمع و نیز شیوه رفتار فرد با خود او است. و وقتی که فرد امضای خود را تغییر می دهد، خصوصیات او نیز تغییر می یابد. در 1791، وقتی ناپلئونیک سر جوخه بود، امضای او ساده ولی زیاد قوی نبود. در اوج قدرتش، امضای او خلاصه شده ولی با فشار بیشتر و قدرتمندانه جلوه می کرده است.

امضای تیکون دوالد شامل خطوط مستقیم و دوایر است ولی او بیشتر خطوط مستقیم را پسندیده و از منحنی ها دوری می گزیند. خط مستقیم نشان دهنده ثبات فکری و نیز عبور از موانع است. فردی که با خط مستقیم آشنا است، خطی، تحلیلی، متمرکز و فرد گرا است. امضای او فاقد هر گونه دایره است، او فردی احساساتی یا نرم نیست. رییس جمهور سابق، ترومن گفت که من به مردم جهنم را نمی بخشم. من به آن ها واقعیت را میگویم و آن ها فکر می کنند در جهنم هستند. در امضای ترومن، خطوط مستقیم با دوایر فراوان متعادل هستند و این نشان دهنده مهارت تفکر نقادانه اوست در عین حال او حساسیت و هوش عاطفی بالایی دارد. بدون هر گونه دایره، ترومن یک فرد خشن محسوب می شود.

امضا چیز زیادی در مورد احساس فرد می گوید و شما می توانید مهارت های آن ها را به امضا ارتباط دهید. به امضای پیکاسو دقت کنید، که دقیقا همانند هنر اوست. امضای سرگی برین بسیار شبیه امضای بچه تنبل های مدرسه است ولی او یکی از ثروتمند ترین افراد بود. استیو جابز فردی ثروتمند بود. امضای موزارت نشان دهنده استعداد او در موسیقی است. در این جا 50 امضای افراد مشهور و یا ثروتمند دیده می شود که خلاقانه و جالب می باشند ولی راز های مربوط به آن ها نظیر مرلین مرنو مشخص نیست.

سفارش طراحی امضا

امتیاز خود را ثبت کنید