X    بستن

مرکز تماس: ۰۲۸۳۲۵۶۰۲۹۲

0

✍️آموزشهای رایگان شکسته تحریری

مدت زمان آموزش: 10 ساعت تعداد آزمون: 0 تعداد فایل آموزشی: 50 سطح: پیشرفته

آموزشهای رایگان شکسته تحریری با تدریس لطفعلی خانی

درباره آموزش


به دلیل اینکه بیشتر شکل‌های خط شکسته نستعلیق از شکستن و رها کردن خط نستعلیق گرفته شده بود، شکسته نستعلیق نام گرفت و این خط را می‌توان به عنوان ایرانی‌ترین خط از بین سایرخطوط مختلف خوشنویسی نام برد. شیوه شکسته نویسی توسط درویش عبدالمجید طالقانی به اوج کمال رسید و قانونمند گردید، و تا به امروز هم به همان شیوه ادامه می یابد. خط نستعلیق به دلیل دقت زیاد در نوشتن و وقت گیر بودن آن باعث کندی در نوشتن می شد و همین بهانه ای بود تا خط شکسته نستعلیق تحریری به دلیل نیاز به تند نویسی ابداع گردد و به نوعی یک تحول بزرگ در خوشنویسی محسوب می شود.

این خط با سایش دندانه ها، رها شدن قوس ها و متصل نمودن برخی حروف به هم شکل می گیرد و همین امر موجب سرعت در نوشتن می شود. خط شکسته تحریری بیشترین کاربرد را برای تمامی افراد در امور روزمره دارد و یادگیری این خط به همه پیشنهاد می شود.

سرفصل های آموزشی


آموزش نوشتن کلمات سخت در شکسته تحریری
1: کلمات سخت (قسمت 1)
رایگان
2: کلمات سخت (قسمت 2)
رایگان
3: کلمات سخت (قسمت 3)
رایگان
4: کلمات سخت (قسمت 4)
رایگان
5: کلمات سخت (قسمت 5)
رایگان
6: کلمات سخت (قسمت 6)
رایگان
7: کلمات سخت (قسمت 7)
رایگان
8: کلمات سخت (قسمت 8)
رایگان
9: کلمات سخت (قسمت 9)
رایگان
10: کلمات سخت (قسمت 10)
رایگان
1: تکالیف برای دوره های رایگان تعریف نشده است
رایگان

آموزش های ویژه شده