مرکز تماس: 86175248 - 021

آموزشهای رایگان شکسته تحریری

✍️آموزشهای رایگان شکسته تحریری

مدت زمان آموزش: 4 ساعت تعداد آزمون: 0 تعداد جلسات آموزشی: 1 سطح: پیشرفته

این آموزشها کاملا رایگان هست ( از طریق سایت و یا اپلکیشن خط و قلم به صورت رایگان به تمامی این آموزشهای دسترسی خواهید داشت )

درباره آموزش


به دلیل اینکه بیشتر شکل‌های خط شکسته نستعلیق از شکستن و رها کردن خط نستعلیق گرفته شده بود، شکسته نستعلیق نام گرفت و این خط را می‌توان به عنوان ایرانی‌ترین خط از بین سایرخطوط مختلف خوشنویسی نام برد. شیوه شکسته نویسی توسط درویش عبدالمجید طالقانی به اوج کمال رسید و قانونمند گردید، و تا به امروز هم به همان شیوه ادامه می یابد. خط نستعلیق به دلیل دقت زیاد در نوشتن و وقت گیر بودن آن باعث کندی در نوشتن می شد و همین بهانه ای بود تا خط شکسته نستعلیق تحریری به دلیل نیاز به تند نویسی ابداع گردد و به نوعی یک تحول بزرگ در خوشنویسی محسوب می شود.

این خط با سایش دندانه ها، رها شدن قوس ها و متصل نمودن برخی حروف به هم شکل می گیرد و همین امر موجب سرعت در نوشتن می شود. خط شکسته تحریری بیشترین کاربرد را برای تمامی افراد در امور روزمره دارد و یادگیری این خط به همه پیشنهاد می شود.

سرفصل های آموزشی


کلمات شکسته تحریری
1: کلمات شکسته شماره 1
رایگان
2: کلمات شکسته شماره 2
رایگان
3: کلمات شکسته شماره 3
رایگان
4: کلمات شکسته شماره 4
رایگان
5: کلمات شکسته شماره 5
رایگان
6: کلمات شکسته شماره 6
رایگان
7: کلمات شکسته شماره 7
رایگان
8: کلمات شکسته شماره 8
رایگان
9: کلمات شکسته شماره 9
رایگان
10: کلمات شکسته شماره 10
رایگان
11: کلمات شکسته شماره 11
رایگان
12: کلمات شکسته شماره 12
رایگان
1: تکلیف 1
رایگان

آموزش های ویژه شده