مرکز تماس: 86175248 - 021

درس دوازدهم آموزش های رایگان خوشنویسی با خودکار | حروف "ع"

درس دوازدهم از دوره مقدماتی آموزش خط خودکاری با حرف "ع" و ترکیبات آن ادامه دارد.

آموزش رایگان در اپلیکیشن خط و قلم آموزش رایگان در اپلیکیشن خط و قلم

با آخرین درس از مجموعه دروس آموزش خط تحریری که آشنایی با حروف است، حرف " ع " می باشد که در ادامه توضیح خواهیم داد.

حرف " ع " به صورت جدا:

همانطور که در فیلم آموزش خط خودکاری مشخص است حرف "ع" به صورت جدا، از دو قسمت تشکیل شده است. قسمت اول به شکل عدد شش نوشته می شود و قسمت دوم دقیقا به شکل قسمت دوم حرف "ح" و "ج" می باشد. و همان توضیحاتی را دارد که در آن ها گفته شده است و تمام نکات مربوط به آن ها باید رعایت شود. قسمت دوم حرف "ع" باید دونقطه پایین تر از خط کرسی قرار بگیرد. نحوه نوشتن قسمت اول و دوم حرف "ع"، در فیلم آموزش خط تحریری بیان شده و برای بهتر دیده شدن به صورت کاملا بزرگ نوشته شده است.

حرف "ع" به صورت متصل در اول کلمات:

حرف "ع" در حالت اتصال در اول کلمات فقط دو حالت دارد که با چند مثال در فیلم آموزش خط خودکاری کاملا مشخص می شود. در حالت اول به حروفی از قبیل "الف"، "د"، "ک" و "ل" می تواند اتصال پیدا کند که نحوه نوشتن آن در فیلم آموزش خط بیان شده است. در حالت دوم هم در سایر موارد که اول قرار می گیرد استفاده می شود.

حرف "ع" به صورت اتصال در وسط کلمات:

حرف "ع" در حالت اتصال در وسط کلمه به یک شکل نوشته می شود که در چهار مرحله انجام می شود که تمام حرکات با بزرگنمایی در فیلم آموزشی خط خودکاری مشخص می باشد.

نکته ای که وجود دارد در نوشتن مرحله ی چهارم اتصال حرف "ع" است، اگر اتصال حرف "ع" در وسط کلمات یا آخر کلمات قرار بگیرد، حرکت آن فرق می کند. اگر بخواهد در انتها قرار بگیرد قسمت دوم حرف "ع " همان ساختاری را خواهد داشت که در حرف "ع" به صورت جدا نوشته می شود. اگر به مثال های نوشته شده در فیلم آموزش خط تحریری، زمانی که حرف "ع" در وسط کلمات و آخر کلمات آورده شده دقت کنید به روشنی مطالب بیان شده را نشان می دهد.

دانلود درس 12 آموزش خط تحریری

برای دریافت فیلم با کیفیت بالاتر و همچنین سرمشقهای اختصاصی خط و قلم می توانید بسته آموزشی فوق را از لینک زیر خریداری نمایید.