مرکز تماس: ۰۲۸۳۲۵۶۰۲۹۲

0

درس دوم آموزش های رایگان خوشنویسی با خودکار

مجموعه: آموزش خوشنویسی
درس دوم از مجموعه دروس آموزشهای رایگان خط خودکاری اختصاص به حرف "ب" دارد.

درس دوم از مجموعه دروس آموزشهای رایگان خط خودکاری اختصاص به حرف "ب" دارد. این حرف با حروف دیگری مثل "پ ،ت، ث" کاملا مشابه است و در تمامی ترکیبات یکسان نوشته می شود. از طرفی حروف "ن و ی" هم در ابتدا و وسط کلمات، مشابه این حرف نوشته می شود. حرف "ب" از حروفی می باشد که دارای ترکیبات متعددی بوده و در هنگام اتصال به حروف مختلف حالتهای خاص خودش را دارد و نیاز به تمرین زیاد می باشد تا نوع اتصال آن به صورت صحیح نوشته شود.

اندازه "ب" در حالت جدا در دو شکل می باشد و با اندازه 5 نقطه و 9 نقطه که در خط تحریری بیشتر اندازه کوچک آن کاربرد دارد . زاوبه شروع و پایان این حرف هم یکسان نمی باشد. این حرف در حالت جدا بر روی خط زمینه نوشته می شود. در ادامه می توانید درس دوم را دانلود نموده و یا به صورت آنلاین از آپارات مشاهده نمائید.

پخش آنلاین | آپارت