آزمون خوشنویسی با خودکار شماره 36 در آبان ماه سال 97 برگزار شد و طبق روال همیشه متونی انتخاب شد و شرکت کنندگان مجاز به انتخاب یکی از این متون به دلخواه خود بوده و با دست خط خود در آزمون شرکت نمودند. عوامل متعددی در کسب امتیاز نقش دارد که می توان به ترکیب زیبا و نوشتن صحیح حروف و کلمات اشاره کرد. گزارش سلسه آزمون های خوشنویسی که به همت آموزشگاه خط و قلم در یک مسیر ثابت و استوار در حال برگزاری است. و بسیار خرسندیم که این آزمون ها مورد توجه و علاقه تعداد کثیری از دوستان و علاقه مندان به خوش خطی و زیبانویسی علی الخصوص در بین خانواده ها جایگاه خاصی پیدا کرده است.

در گزارش آزمون این ماه بر حسب دست خط های ارسالی هنرجویان و علاقه مندان که بنا را برای انتخاب ترکیب زیبا و یا بهترین ترکیب در یک سطر می نهیم. چرا که متن های ارسالی بسیار زیبا نوشته شده بود اما با رعایت و اجرای یک ترکیب در سطر ها بسیار زیباتر و چشم نوازتر می شد. البته نکاتی هم بر خط های شکسته دوستان و هنروران وارد است که در آزمون های قبل به آن ها اشاره شده است.

همانطور که در عکس فوق میبینید این هنرجوی گرامی اول تمام سطر های خود را با کلمات کشیده آغاز کرده است که کشیده در اول سطر ها نا درست بوده و زیبایی ترکیب و صفحه آرایی شما را تحت الشعاع قرار می دهد.به نحوی که اجرای زیبای جملات را زیر سوال میبرد.

مطالعه کنید : کشیده ها در خوشنویسی

همانطور که در تصویر بالا میبینید عدم تمایز بین خط شکسته و خط نستعلیق تحریری باعث ایجاد یک دوگانگی در نوشتن می شود که هنرجو باید در ابتدا نحوه تحریر متن مورد نظر خود را تعیین کند. در تصویر میبینیم که اتصال حرف (ر) به (الف) و همچنین (و) به (الف) در کلمات (زیرا) و (وارد) فضای بسیار کمی برای این اتصال در نظر گرفته شده است و همچنین نحوه اتصال (الف) و اجرای آن نامناسب بوده و از زیبایی این حرف کاسته است. در صورتی که اگر به درستی اجرا میشد بسیار زیبا میبود.

همچنین رعایت نکردن الویت کشیده در یک سطر هم بسیار سطر را ناهمگون و نا زیبا کرده. همانطور که میبینید کلمه (سر) بعنوان یک حرف کشیده انتخاب شده در صورتی که کلمه (نمی بخشد) که در جایگاه بهتری قرار دارد، کشیده نشده و در حالت عادی دندانه ی مناسبی ندارد.

باز هم یک نمونه دیگر از انتخاب نادرست کشیده در اول سطر و همچنین عدم انتخاب الویت کشیده های مناسب در یک سطر و فشردگی کلمات و رعایت نکردن فاصله مناسب بین حروف و در نهایت کلمات باعث کم شدن زیبایی این سطر شده است.

p style=”text-align: justify;”>با توجه به سطر بالا و عدم هماهنگی و نظم بین کلمات که کاملا به چشم میخورد و همچنین عدم تناسب بین حروف و کلمات که زیبایی سطر را برهم زده و از چشم نوازی آن کم کرده است و یکی دیگر از دلایلی که برای این سطر میتوان نام برد عدم هماهنگی و نا تمام گذاشتن انتهای حروف است. به طوری که حرف (ی) انتهایی ندارد و گردش انتهایی حرف (ن) بسیار زیاد است و این دو حرف در قسمت (آواره خوان، نمی تواند) میتوانستند مکمل یکدیگر باشند و زیبایی خیره کننده ای را ایجاد کنند.

باز هم یک نمونه دیگر، در این تصویر میبینیم که نبودن یک ترکیب مناسب در بین جملات و همچین استفاده نکردن از پتانسیل حروف و کلمات کشیده برای افزایش زیبایی یک سطر و یا یک متن ادبی چقدر حائز اهمیت است. همچنین انتهای همه سطر ها اگر کمی رو به بالای خط کرسی اجرا شود بسیار زیباتر و چشم نواز تر خواهد بود. کماکان که مشاهده میکنیم با رعایت همین چند نکته در متن بالا این متن میتوانست متنی بسیار زیبا بوده باشد.

نویسنده و تصحیح: سعید رفیعی

امتیاز خود را ثبت کنید