آزمون خوشنویسی با خودکار شماره 31 در تیر ماه سال 97 برگزار شد و طبق روال همیشه متونی انتخاب شد و شرکت کنندگان مجاز به انتخاب یکی از این متون به دلخواه خود بوده و با دست خط خود در آزمون شرکت نمودند. عوامل متعددی در کسب امتیاز نقش دارد که می توان به ترکیب زیبا و نوشتن صحیح حروف و کلمات اشاره کرد.

دراین آزمون تاثیر زیبایی دندانه ها در سطرها و جمله ها میباشد. اگر یک کلمه چندین حرف کنار هم داشته باشد که پشت سر هم اورده شوند و خود کلمه نیز باید به گونه ای نوشته شود که هم زیبایی خود را داشته باشد و هم خوانا بوده و خواننده را مجذوب کند. دندانه شاخص دقیقا کاری مثل ممیز و یا اعشار در اعداد را انجام میدهد. باید توجه داشته باشید که برخی از دندانه ها در بعضی کلمات حتما باید شاخص نوشته شوند و برخی نباید نوشته شوند.

رعایت نکردن ترتیب دندانه ها یکی از مشکلاتی است که بیشتر هنرجوبان و علاقه مندان به خوش خطی در این آزمون به آن بی توجه بودند. در کلمات این چنین (نیست) بخاطر تعداد زیاد دندانه های پشت سر هم باید از دندانه شاخص استفاده شود .وظیفه دندانه شاخص جدا کردن دندانه های پشت سر هم میباشد و خواندن کلمه را برای خواننده آسان تر میکند. زیبایی دندانه های حرف(سین) بعد از دندانه شاخص زیبایی کلمه نیست را دو چندان میکند .همانطور که در تصویر بالا تماشا میکنید رعایت نکردن این دو نکته باعث از بین رفتن زیبایی این کلمه شده است.

کامل نوشتن دندانه ها در کلمات بسیار اهمیت دارد همانطور که در تصویر بالا مشاهده میکنید نبودن فقط یک دندانه نه تنها معنی کلمه را تغییر داده ؛ بلکه از زیبایی آن نیز کاسته است.

انتخاب کشیده یکی از آن اشتباهاتی است که بیشتر هنرجوبان با آن سر و کار دارند. کشیده نامناسب چهره سطر و نوشته شمارا تغییر میدهد و از زیبایی آن میکاهد. همانطور که در تصویر بالا مشاهده میکنید انتخاب کشیده اشتباه کلمه شریک به اشتباه شیریک خوانده میشود. چرا که قوس بین حرف (ش) و (ر) خود یک دندانه محسوب میشود.

کشیدن حرف (ش) در عشق یکی از آن اشتباهاتی است که بیشتر افراد و هنرجویان و علاقه مندان در این آزمون انجام داده اند. کلمه عشق هیچگاه به صورت کشیده نوشته نمیشود. در خط نستعلیق کلمه عشق به صورت دندانه دار نوشته شود و در خط شکسته می توان از دندانه استفاده نکرد.

پیشنهاد می شود این مطلب در مورد کشیده ها هم مطالعه نمائید : کشیده ها در خوشنویسی

بازهم چند نمونه از کشیدگی اشتباه در یک سطر؛ در یک سطر هیچگاه دو کشیده پشت سر هم تحریر نمیشود و همچنین در ابتدا و انتهای سطر نیز حروف کشیده نداریم.

دوستانی که تمامی سطر را به این گونه نوشته اند (در یک راستا بدون هیچ کشیدگی) باید توجه داشته باشند که انتهای سطر را باید کمی رو به بالا نوشت به طوری که حروف اخر هر سطر روی حروف ماقبل خود قرار گیرند و میتوان در بین این چنین سطرهایی از یک یا دو کشیده برای زیبا تر کردن و چشم نواز کردن سطر استفاده کرد.

زمانی که از خط شکسته استفاده میکنید باز هم باید در کامل نوشتن حروف دقت کنید. همانطور که در تصویر بالا مشاهده میکنید این هنرجو گرامی حرف (ی ) که در کشیده استفاده نموده است کامل نکرده و در نیمه راه ان را رها کرده است و همچنین حرف میم در انتهای کلمات میتوانیم و شویم که هیچکدام مناسب نیستند و باید تصحیح شوند.

تصحیح دست خط افراد شرکت کننده در آزمون

نویسنده و تصحیح : سعید رفیعی لیاولی

امتیاز خود را ثبت کنید