در جلسه پنجم از آموزش خط نستعلیق با خودکار که در برنامه سیمای خانواده شبکه 1 به صورت زنده پخش شد به دنبال سلسله مباحث قبلی آموزش که آشنایی با حروف بود، در این جلسه هم ضمن پاسخ به سوالات مخاطبین برنامه با حروف دیگری آشنا خواهیم شد.

سوالاتی که مکررا پرسیده میشود و معمولا مشکل افراد زیادی هم می باشد پاسخ داده شد که به برخی از این سوالات و پاسخها در ادامه توجه نمائید. اولین سوال از طرف کسانی که مایل بودند برای اولین بار خوشنویسی را شروع کنن مطرح شد و آن اینکه در اول راه بهتر است از چه نوشت افزاری استفاده کنیم خودکار، مداد و یا ماژیک؟

آقای خانی در پاسخ به این سوال این گونه توضیح دادند که بهتر است از همان ابتدای کار از خودکار استفاده کرد تا دست با آن انس بگیرد . و اما استثنا در این مورد افراد کم سن مانند دانش آموزان ابتدایی هستند که هنوز مجاز به استفاده از خودکار نمی باشند. این افراد می توانند با مداد شروع کنند.

سوال دوم در مورد چگونگی دست یابی به سرمشق خوشنویسی برای تمرین بود که آقای خانی این سرمشق ها را هم در کانال سیمای خانواده و هم در کانال خوشنویسی خط و قلم در تلگرام قرار داده اند. آقای لطفعلی خانی در بخش بعد ادامه آموزش های خود را دنبال کردند. این جلسه اختصاص به حروف دوایری داشت که یکی از مهمترین ها درس های خوشنویسی می باشد. شامل حروفی مثل : لام ، نون ، صاد ، ع ، سین و…

از آنجا که این حروف به واسطه انحنایی که دارند تاثیر به سزایی در زیبانویسی می گذرند باید دقت فراوانی برای یادگیری و تمرین آن به خرج داد

دسترسی به سایر آموزشهای خوشنویسی با خودکار در صدا و سیما

آموزش نحوه نوشتن حرف “ن” در خوشنویسی

این مدرس خوشنویسی در ابتدا کیفیت نگارش حرف نون را توضیح دادند. به این ترتیب که در اول یک الف دو نقطه ای می نویسیم و بعد دایره زیر آن را می نویسیم. برای نوشتن دایره زیر نون باید چند نکته را مورد توجه قرار داد ازجمله این که در پایین خط زمینه نیز باید دو نقطه ارتفاع داشته باشد و در قسمت پایین (بخش افقی) هم باید دو نقطه را لحاظ کنیم. و کشیدگی نون به اندازه دونقطه باشد. و نکته بسیار مهم حرف نون آن است که بخش انتهایی آن را خیلی نباید بالا آورد. به عبارتی فاصله شروع تا پایان این حرف باید یک نقطه درنظر گرفته شود.

آقای لطفعلی خانی درمورد قوس میانی این حرف هم این گونه آموزش دادند که یه توپِ فرضی را در نظر داشت باشید و با خودکار این توپ را طوری هدایت کنید که یک سوم انتهای حرف نون قرار بگیرد. درست شبیه به حرف” ب ” و اما این حرف در اتصالات به اول و وسط کلمات درست شبیه به حرف ” ب ” نوشته می شود. و در اتصال به آخر کلمات هم مانند حالت جداست با این تفاوت که قوس بالایی آن را حذف می کنیم.

ایشان بعد از پایان آموزش حرف نون؛ آموزش زیبا نویسی حرف لام را با این جمله آغاز کردند که حرف لام دقیقا ساختار حرف نون را دارد با این تفاوت که الف ابتدایی که برای نون قایل بودیم بلندتر می شود تقریبا چهار نقطه. اما در اتصالات متفاوت است.

آموزش نحوه نوشتن حرف “ل” در خوشنویسی

حرف لام در اتصال به اول کلمات چند حالت دارد. حالت اول زمانی ست که می خواهیم آن را به حروف جیمی اتصال دهیم که قوس آن بسیار مهم است به هیچ وجه نباید این مورد را به شکل زاویه دار نوشت. حالت دوم اما (در اتصال به باقی حروف ) به شکل معمولی خود نوشته می شود. مگر یک مورد نام جلاله الله که در این حالت بلندی قامت لام کوتاه تر می شود.

لام در وسط کلمات: یک حالت دارد که در حرف کاف به توضیح آن پرداخته شد.

حرف لام در انتهای کلمات: نکته مهم آن است که حرف ماقبل لام باید به یک سوم بالای حرف لام متصل شود.

دانلود فیلم آموزش قسمت 5آموزش خط در صدا و سیما وبرنامه سیمای خانواده

امتیاز خود را ثبت کنید