هنر، روح آدمی را تعالی ‌بخشیده و دل را صیقل می‌دهد، یادگیری هر هنری به صعود افکار کمک می‌کند و اعتماد به نفس را بالا می‌برد، هنر خوشنویسی هم آرامش را میهمان زندگی مدرن امروز می‌کند و برای ساعتی آدمی را از دغدغه‌ها و فکر مشغولی‌های روتین روزگار دور نگه می‌دارد به‌خصوص اگر مشق خط با موسیقی سنتی و ملایم همراه باشد.

پیامبر اکرم(ص) می‌فرمایند: «هر کسی بسم الله الرحمن الرحیم را با خط خوش و نیکو و زیبا بنویسد بهشت بر او واجب می‌شود. خوشنویسی یکی از هنرهای اسلامی و توصیه شده از سوی بزرگان و رهبران دینی ماست و هنریست ورای هنر.

نستعلیق عروس خطوط اسلامی است زیبایی‌ها، پیچیدگی‌ها و نکات ریز خط نستعلیق در هیچ رسم الخط دیگری به چشم نمی‌خورد تا آنجا که اصول درست نویسی این خط زیبا توسط افرادی که هیچ آشنایی حتی با زبان فارسی ندارند قابل تشخیص است زیرا خوشنویسی یعنی زیبا نویسی و اگر مشقی زیبا نباشد صحیح نوشته نشده است.

بسم الرحمن الرحیم با خط خوش

خوشــنویسی، در مشق کردن و تکرار اســت و این مهم بر کسی پوشیده نیست، در این پست به اهمیت این موضوع میپردازیم و عوامل مهم دیگر در راه موفقیت در خوشنویسی را بیان میکنیم. با ما همراه باشید…

از مهم ترین دلایل استوارکننده و چیزی که اصول و هندسه خوشنویسی را در ذهن هنرجو ثابت میکند، تکرار و تاکید بر ممارست و پیگیری است.

هنرجو باید در تمرین خوشنویسی و انواع مشق، شبانه روزي و مدام بکوشد و در حقیقت در خوشنویسی ، تمرین امرى حیاتی است.

برای اینکه خطی زیبا داشته باشیم تنها راهش تمرین و تمرین و تمرین است، بزرگان خوشنویسی گاهی تا ۱۰ ساعت در روز هم مینوشتند زیرا می‌دانستند برای موفقیت هیچ آسانسوری وجود ندارد و باید زحمت پله‌ها را کشید.

در خوشنویسی و از نظر استادان، مشتاقی و تمرین سه مرحله دارد: نظری، قلمی، ذهنی(یا خیالی)

  • نظری :دقت در حروف و كلمات خطوط استاد که با نگاه كردن انجام می شود و در ذهن فرد باقی میماند.
  • قلمی:نقل كردن حروف و كلمات سرمشق به وسیله قلم است كه از طریق تقلید انجام می گیرد.
  • ذهنی :مشتاق پس از آشنائی با قواعد خط و شیوه و ربط استاد، بدون تقلید از سرمشق و با ذهنیت خود عباراتی بنویسد تا نیروی خطی خود را بسنجد.

 خوشنویسی با قلم

سلطانعلی مشهدی هم در اشعار خود به این موضوع اشاره کرده است:

بر دو نوع است مشق و ننهفتم     تا توای خوبرو جوان گفتم

قلمی خوان یكی و گر نظری         كه بود این سخن هنی و مری

هر خطی را كه نقل خواهی كرد    جهد كن تا نكوبی آهن سرد

مداومت بر این سه اصل آموزش هنرمند را به کمال می رساند و به مقام استادي نزدیک میکند هرچند که در مقام استادي هم تمرین کردن همچنان ادامه خواهد داشــت و به قول خواجه حافظ “در بدایت، نهایت”

این مطلب را از دست ندهید :  چگونه از کلاس های غیرحضوری بیشترین استفاده را ببریم؟

 

كسی كه بخواهد در خوشنویسی به درجات خوبی برسد و  به هدف خود برسد باید 3 مورد زیر را همواره در نظر داشته باشد:

استعداد: در همه کارها یادگیری افراد متفاوت است. مثلا در مدرسه حتما دیده اید که یکی از دانش آموزان در درس های حفظ کردنی قوی تر است و دیگری در درس های هنری و دانش آموز دیگری در ریاضی و فیزیک! پس قطعا بحث استعداد را نمیتوان به طور کلی و جامع در نظر گرفت و نمیتوانیم بگوییم که یک نفر استعداد بیشتری دارد و یک نفر استعداد ندارد! بعضی ها معتقدند، هنر و خوشنویسی ذاتی یا ارثی است، ممکن است مقدار کمی تاثیرگذار باشد ولی چیزی که همواره نتایج را تغییر میدهد تلاش و پشتکار است.

علاقه: عامل بعدی علاقه است. بسیاری از افراد را در طول این مدت مشاهده کرده ایم که استعداد چندانی در یادگیری خوشنویسی ندارند اما به دلیل علاقه ای که دارند بر روی تمرینات خود بسیار تمرکز می کنند و کار را از ته دل انجام می دهند به طوری که افراد با استعداد نمی توانند در واقع یکی از عوامل مهم پیشرفت در خوشنویسی علاقه به آن است که میتواند قدم های هنرجو را در این راه محکم کند .

پشتکار : قطعا پشتکار در خوشنویسی بسیار با اهمیت است و همانطور که قبلا ذکر کردیم لازمه موفقیت در این راه تمرین و تمرین و تمرین است زیرا مدت زمان طولانی نیاز است تا یک نفر خوشنویسی یاد بگیرد و اگر پشتکار نباشد و تمرینات را به صورت منظم انجام ندهد مهارت شخص کم میشود و پیشرفتی حاصل نمی گردد.

لازمه موفقیت در خوشنویسی، ممارست و پشتکار برای یادگیری است. برای یادگیری خوشنویسی فقط باید مشق کرد و نوشت.

خط نستعلیق تحریری

 

اظهرهروی به سلطانعلی مشهدی از راه نصیحت می گفته است:

در مشق كوتاهی مكن پیوسته ای سلطان علی      در روز كن مشق خفی، در شام كن مشق جلی

 

جمع بندی

آنچه از تکرار و مشــق خط در ذهن مشـــاق می ماند، ذات حقیقی و اصول اساسی این هنر است و بدون این راه و روش، ظهور و ایجاد آن امکان نخواهد داشــت و استادان می دانند و براین موضوع واقف اند که با تشویق هنرجو به مشق و تکرار در تمرین، چگونه ملکه ي این هنر را در ذهن آنان بپرورند.

خوشــنویس، در مشق کردن و تکرار اســت که به آنچه می خواهد می رسد. مشق، هیچ گاه پایان نمی پذیرد و بهترین راه و روش آموزش و یادگیری این هنر در مشق و تمرین رخ می دهد. و نکته ي ظریفی که در مشق کردن بسیار حایز اهمیت است، آگاهی به این است که، در مقام مشق کردن و در تلاش و ممارســت براي دســت یافتن و به هدفی بر آمدن، انگیزه و هدف بسیار مهم است.

مطالب اخیر : 

چرا افراد خاص دنبال امضاهای خاص اند؟
تذهیب را از کجا شروع کنیم؟
چگونه از سنین کودکی خوش خط باشیم؟
3/5 - (2 امتیاز)