بعد از گفتار، خط نوشتاری یکی از مهم‌ترین روش‌های برقراری ارتباط است. در گذشته خط افراد یکی از نمادهای شخصیتشان بود و افراد خوش خط همیشه مورد توجه و تحسین قرار می‌گرفتند. اما جالب اینجاست که با گذشت زمان این فاکتور هنوز هم به عنوان یکی از معیارهای ارزیابی شخصیت افراد شناخته می‌شود. شاید با خودتان بگویید چرا باید روی خطمان وقت بگذاریم، آن هم در دوره‌ای که به سادگی میتوانیم در میان کلمات زیبا و آراسته شخصیتی خوب و عالی از خودمان نشان دهیم؟!

قبول دارم که در گذشته به دلیل عدم رواج ابزارهای پیام رسان امروزی، بیشتر ارتباطات از طریق نامه و نوشتار انجام می‌شد، ولی بگذارید از شما یک سوال بپرسم: «شما یادداشت و نوت نمی‌نویسید؟ رسید بانک و دست چک چطور؟» حقیقت این است که زندگی مدرن چیزی از قابلیت و نیازمندی‌های ما به خط و نوشتار کم نکرده، فقط باعث شده از آن به شیوه‌ای نوین استفاده کنیم.