آزمون خوشنویسی با خودکار شماره 24 در آبان ماه سال 96 برگزار شد و طبق روال همیشه متونی انتخاب شد و شرکت کنندگان مجاز به انتخاب یکی از این متون به دلخواه خود بوده و با دست خط خود در آزمون شرکت نمودند. عوامل متعددی در کسب امتیاز نقش دارد که می توان به ترکیب زیبا و نوشتن صحیح حروف و کلمات اشاره کرد.

متن های انتخاب شده برای آزمون 24

گاهی آدم می ماند بین بودن و نبودن، به رفتن که فکر میکنی اتفاقی می افتد که منصرف می شوی، میخواهی بمانی رفتاری می بینی که انگار باید بروی و این بلاتکلیفی خودش کلی جهنم است! سیمین دانشور

آسمانِ شبهاى پاییز حسابش با همه ى شب ها فرق دارد… “شب بخیر”ها بغض میشوند در آسمان… بوى خاكِ باران خورده ى اولِ صبح حكایت از همین دارد! علی_قاضی_نظام دیروز و فردا ‎با هم دست به یکی کرده‌اند ‎دیروز با خاطراتش مرا فریب داد ‎و فردا با وعده‌هایش مرا خواب کرد ‎وقتی چشم گشودم ‎امروز گذشته بود آلبر_كامو

نکات آموزشی بر روی دست خط شرکت کنندگان

خوشنویسى، زیبانگارى حروف و کلمات است براساس اصول و قواعدى مشخص و معىن توجه به خوشنویسى و گسترش آن در گذشته به دلىل کتابت قرآن و کتب احادىث بوده است آیاتى در قرآن مبنى بر عزت قلم و اعتبار آموختن باعث گردید تا خط در میان مسلمانان به عنوان پدیدهاى الهى و روحانى مورد توجه قرار گیرد و از احترام وىژهاى برخوردار باشد همچنىن براى هنرمند خوشنویس نیز آداب خاصى قائل گردیدند که مهارت ترک معاصى و صفاى باطن از آن جمله است.

همه میدانیم یادگیری خوشنویسی، جز با تمرینات عملى مداوم و متوالى ممکن نیست، در همین راستا سعى شده است، با ارائه شیوه هاى صحیح تمرین عملى و طرح تمرینات با ایجاد ازمون های مختلف، برای علاقه مندان به خوشنویسی و خط زیبا را در جهت نتیجه گیرى بهتر از آزمون ها در راستای رسیدن به دست خط زیبا و زیبا نویسی تمامی عزیزان باشیم.

همیشه باید در نوشن حرف (میم) در ابتدا و اواسط و انتهای کلمات شیوه نوشتن حرف ..میم.. و نحوی اتصال آن به کلمه ما قبل و بعد در نظر گرفته شود. حرف (میم) در زیبایی و چشم نوازی کلمات نقش بیار زیادی دارد و باید از نحوی نگارش آن را به خوبی اطلاع داشت

در نوشتن کلمات همیشه شیب کلمات را بر حسب خط کرسی در نظر گرفت شود اندازه و شکل حروف در زیبایی و ترکیب سطر خیلی مهم بود و همیشه اخرین حرف اتصال هر کلمه موقعیت آن را نسبت به خط زمینه تعیین میکند. استفاده مناسب از کشیده در سطر زیبایی خط شما رو بیشتر میکند.

هر حرف متناسب با موقعیتی که دارد میتوتند در ابتدا وسط و یا انتهای آن نوشته شود. بعضی از حروف فقط به انتهای کلمات میچسبند (الف. د . و .ر ) و برخی از حروف در نوشتن کلمات شکل های دیگری را میپذیرند که اجرا و نوشتن مناسب این حروف در جای مناسب چهر ه ی زیبایی به خط شما میدهد.

به عنوان مثال

ر-تنها حرفی است که موقعیت آن نسبت به خط زمینه به اتصال آن به حروف ما قبل خود بستگی دارد. و همان طور که در تصویر بالا مشاهده میکنید استفاده نادرست از حروف متصله و عدم رعایت خط زمینه و شیب کلمات از جمله فاکتور های است که زیبایی اصلی این سطر را از بین برده است.

همیشه این نکته را مد نظر قرار دهید که تا نوشتن آخرین حرف پیوسته خود کار را بر نداریم و همین طور از تند نوشتن بیهوده همیشه خودداری کنید. نقطه ها را در پایان هر کلمه یا اتصال قرار دهید و همه کلمات باید به صورت مرتب و با فاصله مناسب از هم قرار گیرند و باید به صورت جدا و بدون در هم رفتگی باشد. فاصله سطرها از هم میتواند نظم مناسبی را به کلمات بدهد و در چهره ی کلی نوشته و متن شما نقش مهمی را ایفا کند

در خط تحریری با جابجایی حروف و کلمات یکسری فضا هارا خالی میکنیم و یک سری فضا هارا پر میکنیم.با این کار و این جابجایی ها شما میتوانید در سطر و نوشته های خود توازن زیبایی چشم گیری را ایجاد کنید. بخشی از ترکیب که در آن قرار دادن حروف و کلمات بزرگتر و پیچیده تر روی یک دیگر قرار میگیرند یا برای زیباتر کردن سطر یا کوتاه کردن آن و یا در انتهای سطر برای بستن آن قالبا با حروف و کلمات کوچکتر که روی هم سوار میشوند استفاده میشوند. همچنین باید این نکته را در نظر گرفت که در ابتدای نوشته و خط ، کلمات معمولا روی هم سوار نمیشوند تا ابتدای سطر از انتهای آن سنگین تر نشود.

جای سطر در صفحه

یک سطر کوتاه یا یک مصرع بهتر است در وسط صفحه و به موازات ضلع بزرگتر آن نوشته شود و خط کرسی باید در وسط صفحه و کمی پایین تر از آن رسم شود تا فضای کلی سطح در وسط قرار گیرد و فاصله طرفین سطر تا حاشیه صفحه مساوی و هم اندازه باشد. و در هر مصرع یا سطر باید حداقل یک کشیده داشته باشد و به تناسب ترکیب و نوع کلمات میتوان کشیده بیشتری در سطر قرار داد.

امید است با رعایت نکات گفته شده در این آزمون خوشنویسی برای زیبایی خط و خوش خطی خود بهترین استفاده را داشته باشید

نویسنده و تصحیح : سعید رفیعی

امتیاز خود را ثبت کنید