همواره این سوال به ذهن خطور می‌کند که چگونه ممکن است با وجود اسلوب ها و ساختارها در خوشنویسی سبک ها و شیوه های مختلفی وجود داشته باشد و خط اساتید با وجود آنکه هر یک در اوج ونهایت زیبایی نوشته می شود قابل تمیز دادن باشد. خارج ازبحث سبک و شیوه های خوشنویسی که مقوله ای بس پیچیده و شگرف است نکاتی ساده و جالب که همه می دانیم ولی شاید تا به امروز با دقت به آن ها نگاه نکرده ایم سبب ایجاد این گوناگونی ها گشته است. تفاوت اندازه انگشتان در افراد مختلف و همینطور قدرت و اندازه دست، ساعد و مچ سبب میشود افراد در عین رعایت اصول و قواعد ، نگارشی متفاوت داشته باشند.

بعضی دارای انگشتانی بلند و عده ای انگشتانی لاغر دارند بعضی دستانی نیرومند و عده ای داری دستانی با انعطاف زیاد می باشند. تمام عوامل ذکر شده مانند سایر خصوصیات انسانی همچون اثر انگشت امری منحصر بفرد است که می تواند در زیبانویسی افراد هم نقش داشته باشد. شایان ذکر است که حتی یک فرد در طول زندگی خود به علل متفاوت همچون بیماری یا پیری دچار تغییر می شود. قدرت دست در سنین مختلف تغییر می کند حتی شکل انگشتان در گذر زمان، پس دور از ذهن نیست که خط هر فرد حتی نسبت به خود او در روزها و ماه های مختلف متفاوت باشد. حتی در قطعات نوشته شده توسط یک استاد که در سطح ممتاز نوشته شده است تفاوت دیده می‌شود بعضی در اوج زیبایی و بعضی در سطحی پایین‌تر قرار دارد.

حالات روحی و روانی چه اثراتی در خوش خطی دارد؟

حالات روحی شما درهنگام نوشتن متفاوت است که این امر در دست خط شما نمایان می شود. وقتی شما قلم بدست می گیرید و انگشت سبابه خود را به آن می چسبانید رگ انگشت سبابه به قلب شما اتصال دارد پس هرگونه تغییر در ضربان قلب شما مستقیما روی انگشت شما و در نهایت روی قلم شما تاثیر می گذارد. از این روست که شادی و غم، خوف و غضب و سایر حالات روحی شما در خط شما مستتر میشود. یک روز در اوج می نویسید و خط زیبا دارید و روز دیگر نچندان دلچسپ.

با تمام تفاسیر و توضیحات متوجه می شویم آنچه که شما می نویسید و خلق می کنید نه تنها منحصر به خودتان است بلکه حتی حاصل لحظه و فکر شما است و با ثانیه و دقیقه دیگر متفاوت است. امری بی بدلیل و کم نظیر که شاید ساده باشد اما به ما خاطر نشان می کند خط ما هم همانند اثر انگشت ماست. ماحصل وجود ماست و شاید تکه ای از روح ماست که به تصویر در می آید و در عین سادگی و زیبایی خاص هر فردی است.

پس بنویسید و از متفاوت بودن لذت ببرید

نویسنده: محمد سینا درافشانی

منابع: تعلیم خط(استاد فضایلی)

امتیاز خود را ثبت کنید