برای این پست نمونه هایی از آثار خط تحریری و خوشنویسی با خودکار آماده شده که می توانید به عنوان تمرین و آشنایی هر چه بیشتر با ساختار و حروف در قالب شعر و متن استفاده خوبی ببرید. در بعضی از تمرینات از فرم ها ویژه خط و قلم استفاده شده که در ادامه برای دانلود قرار داده می شود.

مشاهده آنلاین و دانلود فیلم شماره 1 در آپارات

متن شعر :

 • وی باران بوی سبزه بوی خاك
 • شاخه های شسته باران خورده پاك
 • آسمان آبی و ابر سپید
 • برگهای سبز بید
 • عطر نرگس رقص باد
 • نغمه شوق پرستو های شاد
 • خلوت گرم كبوترهای مست
 • نرم نرمك می‌رسد اینك بهار
 • خوش به حال روزگار
 • خوش به حال چشمه ها و دشت ها
 • خوش به حال دانه ها و سبزه ها
 • خوش به حال غنچه های نیمه باز
 • خوش به حال دختر میخك كه می خندد به ناز
 • خوش به حال جام لبریز از شراب
 • خوش به حال آفتاب
 • ای دل من گرچه در این روزگار
 • جامه رنگین نمی پوشی به كام
 • باده رنگین نمی نوشی ز جام
 • نقل و سبزه در میان سفره نیست
 • جامت از ان می كه می باید تهی است
 • ای دریغ از تو اگر چون گل نرقصی با نسیم
 • ای دریغ از من اگر مستم نسازد آفتاب
 • ای دریغ از ما اگر كامی نگیریم از بهار
 • گر نكوبی شیشه غم را به سنگ
 • هفت رنگش میشود هفتاد رنگ.

(فریدون مشیری)

مشاهده آنلاین و دانلود فیلم شماره 2 در آپارات

متن شعر :

 • گفته بودی که چرا محو تماشای منی،
 • آنچنان مات ، که حتی مژه بر هم نزنی ؛
 • مژه بر هم نزنم تا که زدستم نرود
 • ناز چشم تو بقدر مژه برهم زدنی !!!

فریدون مشیری

مشاهده آنلاین و دانلود فیلم شماره 3 در آپارات

سایر نمونه ها :

3/5 - (2 امتیاز)