جلسه دیگری از آموزشهای خوشنویسی با خودکار به صورت رایگان را با ما همراه باشید .

نقطه در سه حالت (یک نقطه‌ای، دو نقطه‌ای و سه نقطه‌ای) نوشته می‌شود. همینطور سه نقطه‌ای میتواند در دو حالت مختلف قرار بگیرد که در فیلم آموزشی این درس قابل مشاهده است.

در حالت تک نقطه‌ای میتوان آن را به دو حالت نوشت:

  • حالت اول؛ دایره‌ای شکل
  • حالت دوم؛ یک مقدار از شکل دایره‌ای خارج شده و به سمت راست امتداد پیدا می‌کند.

در حالت دو نقطه‌ای، میتوان نقطه‌ها را به صورت جدا یا متصل نوشت. همچنین در حالت سه نقطه‌ای (در حروفی مثل «ش، ژ …») نقطه‌ها به صورت جدا یا متصل نوشته می‌شوند.

فاصله نقطه با مفردات

موضوع مهم در بحث نگارش نقطه‌ها این است که در کجای کلمات، جمله یا مفردات قرار می‌گیرند. فاصله نقطه از مفردات در مثال فیلم آموزشی توضیح داده شده است. در ادامه جمله‌ای که برای مثال فیلم آموزش خط تحریری استفاده شده را از لحاظ محل قرارگیری نقطه‌ها بررسی می‌کنیم. ابتدا نقطه‌ها را در فاصله خیلی بالا یا خیلی پایین می‌نویسیم (اندازه‌های استاندارد را رعایت نمی‌کنیم). فاصله نقطه‌ها نباید آنقدر از مفردات زیاد باشد که زیبایی آن را به هم بزند و نه آنقدر دور باشند که مشخص نشود نقطه به کدام یک از مفردات مربوط است. سپس حالت استاندارد و نگارش درست نقطه در جمله را می‌نویسیم تا نمونه‌ای برای آموزش نوشتن و قرار دادن نقاط در محل استاندارد خودشان باشد.

نوشتن اعداد

در ادامه فیلم آموزش خط تحریری، نوشتن اعداد توضیح داده شده است. دقت کنید که در آموزش نوشتن اعداد، دو خط افقی کشیده شده و باید سعی کنیم اعداد داخل این دو خط نوشته شوند. سپس عدد یک را می‌نویسیم (نوشتن قسمت پایه عداد دو، سه و حتی چهار مشابه عدد یک است). عدد شش مانند حرف حمزه است که در درس حروف توضیح دادیم.


برای دریافت فیلم های با کیفیت بالا  و همچنین سرمشق‌های اختصاصی خط و قلم دوره VIP را از دست ندید .

مشاهده اطلاعات دوره VIP  و دانلود سرمشق کامل رایگان

4/5 - (3 امتیاز)