حروف دندانه دار

​​آزمون خوشنویسی با خودکار شماره 38 در دی ماه سال 97 برگزار شد و طبق روال همیشه متونی انتخاب شد و شرکت کنندگان مجاز به انتخاب یکی از این متون به دلخواه خود بوده و با دست خطخود در آزمون شرکت نمودند . عوامل متعددی در کسب امتیاز نقش دارد که می توان به ترکیب زیبا و نوشتن صحیح حروف و کلمات اشاره کرد . نکات آموزشی ارائه شده در این آزمون با توجه به فایل های ارسالی عزیزان علاقمنده به زیبانویسی است البته باید بر این نکته یاد آور شویم که بسیاری از مطالب در آزمون های قبلی به طور کامل و مجزا توضیح داده شده است که برای اطلاع بیشتر میتوتنید به گزارش آزمون های قبلی مراجعه کنید.

حروف دندانه دار

دوستان و علاقمندان به زیبانویسی و خوش خطی باید همیشه به این نکته توجه داشته باشند که در صورت مواجه با کلماتی که دارای دندانه های متوالی و پشت سر هم باید با رعایت شیب برای کلمه فوق و اجرای کامل تک تک حروف در کلمه به صورت کامل به گونه ای هیچ خللی در زیبایی وخوانا بودن کلمات ایجاد نشود کلماتی مانند ( نبینید، شکستنش .نشستیم) که در چند آزمون گذشته با آنها مواجه بودیم که شکل صحیح نگارش آن ها به صورت فایل گیف در سایت آموزشگاه خوشنویسی خط و قلم قرار دارد. ​همیشه استفاده از حروف(سین) عنوان حروف کشیده در کلمات پر دندانه بسیار مرسوم است اما با رعایت چند نکته اندازه حروف کشیده و میزان کشیده گی که در سطردارد و باعث ایجاد یک ترکیب مناسب میشود استفاده نکردن از حروف کشیده در ابتدا و انتهای سطر همان طور که در تصویر بالا مشاهده میکنید استفاده از حروف (سین) به عنوان کشیده در ابتدای سطر تمام زیبایی این خط را تحت تاثیر خود قرار داره و از زیبایی آن کاسته است. انتخاب نوع کشیده و اولویت بندی کشیده های نیز یکی از مهمترین نکته های درست نوشتن حروف که بارها و بارها برآن تاکید شده اما لازم دانستیم مجددا یاد آوری کنیم .ساده ترین مثالی که در رابطه با اولویت کشیده میتوان بیان کرد را در تصویر بالا مشاهده کنید یکی از مهمترین نکته هایی که ما از این اصول پیروی میکنیم ایجاد ترکیب و تنوع بخشیدن به خط است چرا که نوشتن مفردات کوتاه در پی هم و کنار یکدیگر هم برای نویسنده خسته کننده است و هم خواننده ، لذا استفاده از کشیده در سطر ایجاد تنوع کرده و با ایجاد جذابیت و چشم نوازی و خستگی را رفع میکند . استفاده از کشیده در سطر نویسی موجب سرعت در نوشتن میشود بخصوص در کلمات پر دندانه که نوشتن دندانه های زیاد علاوه بر کند کردن نوشتن احتمال خط و غلط نویسی را نیز به واسطه اشتباه در دندانه های کلمه زیاد میکند.

یکی از مطالب مهم انتخاب صحیح نوع کشیده است زیرا گاهی در یک سطر امکان کشیدن اکثر مفردات یا همه آنها وجود دارد در این هنگام باید با انتخاب درست و صحیح بهترین نوع کشیده را انتخاب کرد و یا حتی گاهی یک کلمه را میتوان به چند صورت کشید که باید بهترین ها را برگزید. نکته ای که در تصویر بالا بیشتر از همه به چشم میخورد استفاده نیمه کاره از دندانه شاخص است: موارد کاربرد دندانه شاخص کاملا خاص است باید توجه داشت که برخی دندانه ها حتما باید شاخص شوند و برخی نباید شاخص شوند رعایت ترتیب این دندانها در کنار هم ترکیب زیبایی ایجاد میکند اما دندانه های (سین)باید به طور کامل و با قدرت اجرا شوند همان طور که می بینیم در تمامی حروف (سین) به .سادگی گذر کردند و از جلوه زیبای این حرف کم کرده و تمام ترکیب خود را تحت الشعاع این حرف قرار دادند نویسنده و تصحیح : سعید رفیعی

امتیاز خود را ثبت کنید