هر فردی در مسیر زندگی خود اهدافی را دنبال می کند و داشتن این اهداف هست که تلاش او را مضاعف میکند که اگر موضوع خوش خطی و آموزش خط نیز به عنوان هدف در نظر گرفته شود او را در رسیدن به فردی خوش خط سوق خواهد داد. بعضی اهداف به انگیزه های نیاز دارد تا مانع تنبلی در فرد شود و انرژی مضاعفی برای او به همراه داشته باشد.

عوامل مختلی برای ایجاد انگیزه در هنرجویانی که به کلاس های خوشنویسی می روند، وجود دارد که عبارتند از:

حضور در اجتماع

یکی از راه های حضور در اجتماع نوشتن نامه و مکاتبات اداری است. افرادی که قصد دارند با یک ارگان یا اداره ارتباط برقرار کنند، در ابتدا نیاز دارند تا صحبت ها و پیام خود را در قالب یک نامه به مدیر ارگان یا شرکت ارسال کنند و پس از کسب اجازه، برای انجام سایر مراحل اداری اقدام و یا به صورت حضوری در شرکت حضور پیدا کنند. حال این افراد اگر خط زیبایی داشته باشند، با نوشتن یک نامه با دست خط خود می توانند مدیر شرکت یا اداره دولتی را مسحور نوشته های خود کنند. هر چند می توان نامه را به صورت ماشین نویسی و تایپ شده نیز انجام داد. اما ارزش یک نامه با دست خط شخص و آنهم به شکلی زیبا تاثیرگذارتر است.

نوشتن شعر و یا وصف حال

برخی از افراد علاقه زیادی به نوشتن شعر، وصف حال و یا خاطره دارند. حال آنکه اگر خط آنها ناشکیب و ناخوانا باشد، از ارزش نوشته و یا شعر نیز می کاهد. اگر فرد دارای خط زیبایی باشد، باعث می شود تا انگیزه بیشتری پیدا کند تا هر روز ذهنیات خود را بر روی کاغذ بیاورد. این افراد پس از مدتی هم شاهد ارتقائ سطح نوشته های خود خواهند بود. چه بسیار افرادی که توانایی نوشتن مطالب ادبی و یا سرودن شعر را دارند که اگر این توانایی با خط خوش نیز همراه شود، گیرایی و تاثیر نوشته را نیز دو چندان می کند و باعث تقویت استعداد نیز می شود.

تکمیل فرمهای مختلف

این روزها برای ثبت نام در هر اداره ای به تکمیل فرم نیاز است. از ثبت نام برای دریافت گواهینامه رانندگی تا انجام امور مربوط به گذرنامه و … همگی به تکمیل فرم ثبت نام نیاز دارد. افرادی که خط ناخوانا و نامرتبی دارند، فرم ها را سرسری تکمیل می کنند و چه بسا در میان اطلاعاتی که ثبت می شود، برخی از آنها اشتباه باشد و یا کارشناس اداره را به دلیل بد خط بودن اطلاعات درون فرم به اشتباه بیندازد. حال آنکه داشتن یک خط زیبا و خوانا به اشخاص کمک می کند تا فرم های مربوطه را به شکل بهتری تکمیل کنند.

برای انجام کارهای بانکی داشتن امضای زیبا ضرورت دارد. ضمن اینکه همه افراد خواه ناخواه برای بسیاری از کارهای روزانه باید در بانک حاضر شوند. از ثبت نام برای باز کردن یک حساب جدید تا گرفتن دسته چک و … وجود امضا برای متقاضیان الزامی است. از سوی دیگر جعل امضا یکی از مواردی است که در امور بانکی به وفور دیده شده است. اما اگر افراد امضای اختصاصی خود را داشته باشند که در کنار زیبایی امضا، رمزی برای آن تعبیه شده باشد، مطمئنا این موارد کمتر رخ می دهد.

استعداد ذاتی افراد در خوش خطی

یکی دیگر از عوامل محرک در یادگیری خوشنویسی، داشتن استعداد ذاتی هنرجویان است. افرادی که استعداد زیبانویسی دارند، به مرور زمان محرک آنها برای رفتن به کلاس های خوشنویسی می شود. همچنین داشتن علاقه کافی نیز به آنها کمک می کند تا پیشرفت بیشتری در یادگیری این هنر داشته باشند.

تشویق اطرافیان

یک محرک اثر گذار برای یادگیری خوشنویسی، داشتن مشوق است. اگر در کنار هنرجویان افرادی باشند که آنها تشویق کنند و برای فراگیری به آنها روحیه بدهند، قطعا انگیزه قوی برای خوشنویسی در آنها ایجاد می شود. در بسیاری از مواقع تشویق اطرافیان بیشتر از استعداد ذاتی در ایجاد انگیزه برای یادگیری خوشنویسی تاثیر گذار است.

امتیاز خود را ثبت کنید