آزمون خوشنویسی با خودکار شماره 43 در تیر ماه سال 98 برگزار شد و طبق روال همیشه متونی انتخاب شد و شرکت کنندگان مجاز به انتخاب یکی از این متون به دلخواه خود بوده و با دست خط خود در آزمون شرکت نمودند. عوامل متعددی در کسب امتیاز نقش دارد که می توان به ترکیب زیبا و نوشتن صحیح حروف و کلمات اشاره کرد.

آزمون خوشنویسی با خودکار

زیبایی خط نستعلیق و رواج آن در بین افراد و هم چنین نیاز به تند نوشتن در اجتماع باعث شکل گیری خط شکسته شد که در حال حاضر مورد استفاده عموم است. خط شکسته خطی زیبا است که دست در هنگام نوشتن آن آزاد تر است اما برای استفاده از آن باید به نکات کلیدی در اتصالات آن آشنا باشیم که در این گزارش به چند نکته از آن میپردازیم.

نکاتی در ارتباط با خط تحریری شکسته

نکته اول در ارتباط با حرف(الف)

نکته اول در ارتباط با حرف(الف)

اگر الف در ابتدای کلمات باشد کمی بلند تر نگارش میشود و در انتها روی خط کرسی قرار میگیرد ولی اگر در وسط کلمات بود باید اندازه کوچک تری برای آن قرار داد و هنگامی که به حروف بعد خودش اتصال پیدا میکند طبیعتا تغیراتی در آن ایجاد میشود که به نسبت شیب و فرم کلمه متغییر است.

نکته دوم در رابطه با حرف (ب)

نکته دوم در رابطه با حرف (ب)

ب در خط شکسته صورت های متفاوتی دارد.

از (ب) نستعلیقی کمتر استفاده میشود ولی عموما در ابتدای سطر ها وانتهای آنها از این شکل از حرف (ب) استفاده میشود و در مواردی که از حروف کشیده در سطر استفاده میشود از (ب) نستعلیق استفاده میکنیم که زیبایی نوشته و البته ترکیب زیباتری را ایجاد کند این شکل از ب) میتواند قبل و یا بعد از حروف کشیده قرار گیرد(.

نکته سوم در رابطه با اجرای حروف جیمی( ح )

نکته دوم در رابطه با حرف (ب)

حروف جیمی زمانی که به تنهایی در انتهای کلمات اجرا می شوند فقط یک شکل اصلی دارند که بسیار شبیه به (ح) نستعلیقی است. ودر موارد دیگر نسبت به حرف های قبل و بعد خود دست خوش تغیراتی میشوند. به عنوان مثال اگر بعد از حروف جیمی حروفی چون (م-ح-ه)قرار گیرد حرف (ح) دیگر شبیه شکل های گذشته نیز نخواهد بود بلکه با یک دور کوتاه برای اجرای حرف بعدی فضا سازی میکند.

و در آخر یکی از نکاتی که بیشتر هنرجویان و علاقمندان که در این آزمون خوشنویسی شرکت کرده اند و در آثار ارسالی آن ها به چشم می خورد این است که انتهای سطر ها رو به بالا نوشته نشده است. همیشه باید این نکته را مدنظر قرار داد که انتهای سطر ها باید رو به بالا باشد این امر باعث زیبایی و چشم نوازی در کل متن می شود به نحوی که حروف آخر بر روی حرف ماقبل خود نوشته می شود.

انتخاب نوع ترکیب و چیدمان جملات و حروف در نوشته یکی از نکات و اصول زیباییست که رعایت آن بسیار توصیه می شود. باید دقت شود که در حروف دو حرفی و کلمات کوچک محل اتصال دو حرف چگونه است و آیا به درستی تحریر شده است. حذف فضای خالی و فاصله های نامتوازن بین کلمات در زیبایی نوشته موثر است.

باید دقت کرد که تمام حروف دوار با یک دور یکسان و مساوی و با رعایت تناسب بین آن ها نوشته شوند.{ن ل ح ج ی} استفاده کمتر از دندانه در اجرای متوازن حروف کشیده در کنار ترکیب بندی درست می تواند بسیار در زیبایی هنر دست شما موثر باشد. استفاده از کشیدگی از چند کلمه پشت سر هم بطور منظم و مناسب زیبایی خاصی را به تمام سطر میدهد.استفاده از اتصالات بیشتر حروف شکسته تحریری برای زیباتر کردن و چشم نواز تر کردن خط بکار میرود بطوری که در تصویر بالا می بینید.

نویسنده و تصحیح : سعید رفیعی

امتیاز خود را ثبت کنید