اولین چیزی که وقتی به نسخه ی بدخط یک پزشک نگاه می کنید به ذهنتان خطور می کند چیست؟ شاید شما هم از این ترسیده باشید که مبادا مسئولین داروخانه برای شما داروهای اشتباه بنویسند، بارها هم اتفاق افتاده است که نسخه ی بدخط پزشکان دستمایه طنز و سوژه ی جوک شده است. ولی اگر بدانید که سالانه هزاران نفر در سرتاسر دنیا به علت این نسخه های بدخط پزشکی جان خود را از دست می دهند دیگر نمی توان به آن به چشم سوژه ی جالبی برای خندیدن نگریست.

اما علت این بدخط بودن نسخه های پزشکی چیست؟ به گفته ی برخی از پزشکان علت عمده ی این امر این است که پزشکان عادت به بدخطی کرده اند و همه چیز را به حساب این می گذارند که پرسنل داروخانه اگر حرفه ای باشد می تواند از پس خواندن نسخه برآید، البته نمی توان منکر این قضیه شد که خوانش دست خط بعضی از پزشکان بدخط توسط همکارانشان هم میسر نیست چه برسد به پرسنل داروخانه ها، در این موارد گاهی پرسنل داروخانه با پرسیدن نوع بیماری مراجع مبادرت به دادن دارو می کنند.

در ابتدا باید بدانید که هدف از یک نسخه ی پزشکی چیست و چرا یک نسخه ی پزشکی باید خوش خط باشد؟

پزشک داروها و طریقه مصرف آنها را برای بهبود بیماری و یا آزمایشاتی را که برای تشخیص بیماری به او کمک می کند و یا دستور انجام درمانهای توانبخشی برای بیمار را در نسخه می نویسد، بنابراین نسخه برای بیمار بسیار مهم است چرا که علاوه بر اینکه درمان او بستگی به اجرای درست و منظم این نسخه دارد از سوی دیگر نسخه برای بیمار پرونده پزشکی او محسوب می شود. همچنین نسخه‌های پزشکی بسته به نوع بیماری متفاوت هستند.

حال که اهمیت نسخه از نظر پزشکی برای ما روشن شد باید بگوییم که نسخه از نظر حقوقی نیز به همین اندازه مهم است و به همین علت طبق مقررات سازمان نظام پزشکی نوشتن نسخه باید دارای قوانین زیر باشد:

  • نسخه باید حتما دارای تاریخ باشد.
  • در نسخه باید نام بیمار و تخصص پزشک معالج حتما قید شود.
  • نسخه باید دارای شماره نظام پزشکی و امضای پزشک باشد.
  • نسخه باید آدرس مطب را نیز در خود داشته باشد، چنین نسخه ای دارای ارزش حقوقی می باشد.

یک نسخه ی پزشکی در بسیاری از موارد یک مدرک قابل استناد و حقوقی نیز می باشد و اغلب مردم نسخه های پزشکی را دور نمی ریزند، در موارد بسیاری این نسخ پزشکی مدرک دادگاهی نیز می باشند. حال که به اهمیت و تاثیر این نسخه ها پی بردیم ،مطمئنا پی برده اید که چرا باید یک نسخه ی پزشکی خوش خط باشد؟!

ولی همانطور که می بینیم بسیاری از پزشکان به این امر بی اعتنا هستند از سویی دیگر تاثیر خوش خط بودن نسخه های پزشکی چیست؟

برای پاسخ بدین سوال در ابتدا به این می پردازیم که فواید خوش خطی بر روی خود شخص پزشک چیست:

  1. مطمئنا خوش خطی تاثیر روحی روانی زیادی بر خود شخص دارد، خط زیبا باعث رضایت از کار می گردد.
  2. خوش خط بودن یک نسخه باعث تاثیر گذاری بر بیمار گشته و بیمار احساس می کند به او احترام گذاشته شده است.
  3. می توان جلویاشتباه خوانده شدن نسخه های پزشکی و فاجعه های احتمالی بعد از آن را گرفت.
  4. خوش خطی نسخه ها فواید اقتصادی زیادی نیز دارد، چون همراهان بیمار با خواندن این نسخه ها می توانند بدانند که آیا این دارو را در منزل دارند یا خیر؟( به کرات مشاهده شده است که ایرانی ها انباری دارو دارند و سرانه ی مصرف دارو در ایران بسیار بالاست، تلنبار داروها در خانه ها هزینه های فراوان اقتصادی بر دوش خانواده و جامعه و چرخه اقتصادی می گذارد)
  5. بالا رفتن جایگاه اجتماعی و شخصیتی پزشک خوش خط در اجتماع
  6. بالا رفتن حس تعهد کاری برای پزشکان نسبت به مراجعانشان

برای خوش خط بودن متدهای فراوانی وجود دارد و با تمرین و ممارست در خط خوب می توان آن را حفظ کرد، در پایان بدین نکته نیز باید اشاره کرد که دلیل بدخطی یک پزشک هر چه که باشد نمی تواند آنقدر قانع کننده باشد که فاجعه های پیش آمده بخاطر ناخوانا بودن نسخ پزشکی را پاسخ دهد.

امتیاز خود را ثبت کنید