شعری زیبا از سروده های آقای معینی کرمانشاهی به صورت خوشنویسی با خودکار و با خط شکسته تحریری برای دانلود آماده شد.

متن شعر:

  • این همه آشفته حالی این همه نازک خیالی
  • ای به دوش افکنده گیسو از تو دارم از تو دارم
  • این غرور عشق و مستی خنده بر غوغای هستی
  • ای سیه چشم سیه مو از تو دارم از تو دارم
  • من خود آتشی که مرا را داده رنگ فنا میشناسم
  • من خود شیوه نگه چشم مست تو را میشناسم
  • دیگر ای برگشته مژگان از نگاهم رو مگردان
  • دین من دنیای من از عشق جاویدان تو رونق گرفته
  • سوز من سودای من از نور بی پایان تو رونق گرفته

4/5 - (1 امتیاز)