امضای ما نه تنها نشان دهنده نام ما، بلکه نشان دهنده ارزش ها و رمز افتخار ما به عنوان آینده حرفه ای است. چه این یک سند حقوقی باشد یا یک لوح تقدیر، یک نسخه، یا چیزی ساده نظیر چک، یا رسید کارت اعتباری، یک قطعه کاغذ با امضا به طور خودکار تبدیل به تعهدی برای رعایت برخی از استاندارد های خاص می شود. بسیاری از افراد، نام خود را طوری امضا می کنند که انگار یک فرایند معمولی است. نوشتن یک چک یا امضای یک رسید پرداخت آنقدر برای ما پیش پا افتاده است که اصلا فکر نمی کنیم که در واقع در حال انجام چه کاری هستیم، امضای چک به معنی عقد قرار داد الزام آور است یعنی مبلغ چک از حساب فرد بر مبنای این فرض که حساب دارای حداقل مبلغی است که چک به ازای آن نوشته شده است کسر می شود. اگر فرد این فرض رادرچک رعایت نکند، او با عواقب زیادی مواجه شده و از نظر مالی اجتماعی متضرر خواهد شد.

دیگر اسناد حقوقی، نظیر سند ازدواج یا اجاره نامه آپارتمان نیازمند امضای معتبر برای الزام آور شدن و قابل تسلیم شدن به دادگاه می باشند. در رابطه با سند ازدواج، زوجین به طور گفتاری به یک دیگر تعهد می دهند و سند حقوقی موید این تعهد است. طلاق موجب منحل شدن رابطه و فسخ سند می شود. به طور مشابه، مستاجر اجاره نامه را امضا می کند تا نشان دهد که قوانین مذکور برای طرفین رضایت بخش است و این که هر دو طرف مقید به قوانین می باشند. امضای سند تنها نوشتن نام روی یک کاغذ نیست. امضا به معنی این است که فرد با شرایط ذکر شده و انجام اقدامات قید شده در قرارداد موافق است. فرد امضا کننده تعهد می دهد که از قوانین تبعیت کند و در صورتی که تبعیت نکند تبعات آن را خواهد دید.فرد از نظر حقوقی و اجتماعی ملزم به پایبند ماندن تاانتهای قرار دادو یا در صورت پایبند نبودن نقض آن است.

مثال فوق به طور کامل ارزش امضا را نشان می دهد. اهمیت اسناد تاریخی نظیر اعلامیه استقلال یا قانون اساسی آمریکا به شدت منوط به صحت افرادی است که آن را امضا می کنند. امضای آن ها نشان می دهد که آن ها به ارزش ذاتی اسناد و ایده های بحث شده در آن ها معتقد است. افراد امضا کننده بیانیه استقلال تعهد داده اند تا آسایش و در نهایت زندگی خود را برای کشور نوپای خود به خطر بیندازند. بسیاری از ایده ال ها و باور هایی که بر اساس آن پدران بنیان گذار این اسناد اولیه راتنظیم کردند، اساس قوانین امروزی، آیین نامه های اخلاقی و عقاید ما را تشکیل می دهد. بدیهی است که این افراد، از اهمیت ذاتی امضای نام خود آگاه بوده اند. به عنوان یک جامعه ما باید ازاین افراد الگو گرفته و بدانیم که امضای ما، منعکس کننده شخصیت و حرفه ماست.

امتیاز خود را ثبت کنید