درس هشتم از مجموعه دروس آموزشگاه خط و قلم در خوشنویسی با خودکار به حروف «ص» و «ط» اختصاص دارد که در ادامه هر کدام را توضیح می‌دهیم.

نحوه نوشتن حرف «ص»

حرف «ص» مانند سایر حروف به تنهایی یا در اتصال با سایر حروف مورد استفاده قرار می‌گیرد و ساختار اصلی این حرف بستگی به مکان قرارگیری آن (ابتدا، وسط، انتها) دارد. به طور کلی نوشتار این حرف با سه حرکت انجام می‌شود؛ حرکت اول و دوم مختص بخش اول حرف «ص» هستند که از لحاظ نحوه نوشتار شبیه خطی کوتاه با انحنای بسیار کم می‌باشد. اما در حرکت دوم خط کوتاهِ حرکت اول، به صورت معکوس کشیده می‌شود.

نکته مهم این است که انتهای خط معکوسی که در حرکت دوم کشیده می‌شود کمی جلوتر از ابتدای خطی است که در حرکت اول کشیده شده است. در نهایت با حرکت سوم بخش انتهایی حرف «ص» نوشته می‌شود. این بخش مانند بخش پایانی حروفی مانند «ی»، «ق»، «س»، «ل» و در برگیرنده نیم دایره‌ای است که شباهت زیادی به نیمه‌ی بیضی (بخش انتهایی تخم مرغ) دارد. جهت درک بهتر از نحوه نوشتار این بخش میتوانید به دروسی ارائه شده در خصوص حروف مشابه مراجعه نمایید. برای نوشتن حرف «ص» در انتهای کلماتی که در اتصال با حرفی قبل از خود هستند؛ باید مابین آن حرف و حرف «ص» فاصله‌ای کوچک در نظر گرفته شود. البته با دیدن فیلم آموزشی قطعاً درک بهتری از این موضوع خواهید داشت. مکان دیگری که حرف «ص» قرار می‌گیرد، در اتصال با سایر حروف در ابتدا یا وسط کلمه می‌باشد. حروفی که در اتصال با این حرف هستند بر نحوه‌ی نوشتار و کشیدگی حرف «ص» تأثیرگذارند. برای مثال کشیدگی حرف «ص» در اتصال با حرفی نظیر «ی» متفاوت با میزان کشیدگی آن در اتصال با حروفی نظیر «ر» می‌باشد.

شیوه نگارش حرف «ط»

نوشتار این حرف نیز با سه حرکت کلی انجام می‌شود. حرکت اول مانند حرکت اول حرف «ص» است. حرکت دوم شباهت زیادی با حرف «ر» داشته و حرکت سوم نیز شامل «الف» با طول سه نقطه می‌باشد که بر روی بخش اول و دوم سوار می‌شود. در اتصال این حرف با سایر حروف، قسمت‌های کشیده شده در حرکت اول و سوم ثابت می‌مانند. اما قسمتی که در حرکت دوم کشیده می‌شود (بسته به حرفی که پس از آن می‌آید)، تغییر می‌کند. برای مثال نحوه‌ی نوشتار حرکت دوم در هریک از حروف ه، ر، و، ی متفاوت است. این حرف در انتهای کلمات شکل خود را حفظ می‌کند. بنابراین تنها نکته‌ای که باید مد نظر قرار گیرد، فاصله‌ای است که بین این حرف و حرف ماقبلش (حرفی که در اتصال با آن قرار گرفته است) وجود دارد؛ درست مانند حرف «ص».


برای دریافت فیلم های با کیفیت بالا  و همچنین سرمشق‌های اختصاصی خط و قلم دوره VIP را از دست ندید .

مشاهده اطلاعات دوره VIP  و دانلود سرمشق کامل رایگان

3/5 - (1 امتیاز)