آموزشگاه خط و قلم با اهداف بلند مدتی که در زمینه پرورش دست خط زیبا برای تمامی سنین را داشته با آموزشهای رایگان خود گامی بزرگ در این مسیر قرار میدهد که می توانید با استفاده کامل از این آموزشها تاثیرات به سزایی در دست خود داشته باشید. با توجه به اینکه همواره یادگیری هر علمی در کنار استاد مربوطه می تواند کمک شایانی در کمترین زمان را داشته باشد، این مهم هم برای آموزش خط با برگزاری کلاسهای حضوری و کلاسهای مجازی که بر روی دست خط افراد متمرکز شده و نقاط ضعف و قوت هر فردی به صورت فایلهای تصویری ارائه می شود فراهم شده است. تاثیراتی که در “تصحیح نوشته ها و تمرینات” و “به اذعان شرکت کنندگان” در آموزشها وجود دارد، خود گواه بر این امر می باشد.

پیشنهاد می شود قبل از مشاهده درسها حتما از قسمت پرسش و پاسخ نکات اولیه آموزشی را مطالعه نمائید و در ادامه هم آموزش های زیر را دانلود نمائید تا با اصول اولیه و بسیار بسیار مهم خوش خط شدن و همچنین سیستم آموزشی خط و قلم آشنا شوید.

پرسش و پاسخ

پیش درس اول

پیش درس دوم و آشنایی با سیستم آموزشی خط و قلم

پیش درس سوم

امتیاز خود را ثبت کنید