درس دهم از دوره مقدماتی آموزش خط خودکاری به آشنایی با حروف «س» و «ش» اختصاص دارد. حرف «س» مثل بقیه حروف در حالت جدا شکل خاص خودش را دارد و هنگام ترکیب با حروف دیگر شکلش تغییر می‌کند. حرف «س» از دو قسمت تشکیل می‌شود. قسمت شروع حرف «س» شامل دندانه‌های آن می‌باشد و قسمت دوم شبیه حرف «ن» است. بنابراین از تمام قواعد حرف «ن» تبعیت می‌کند و نیاز به توضیح خاصی ندارد.

معمولا افراد در نوشتن حرف «س» مشکل دارند. به همین خاطر تمام توضیحات ما مربوط به شکل نوشتن حرف «س» و نحوه کنار هم قرار دادن دندانه‌های آن است. با مشاهده فیلم آموزش خط خودکاری میتوانید مثال‌های مختلف و توضیحات شکل صحیح نگارش را یاد بگیرید.

حرف «س» به صورت جدا

برای نوشتن حرف «س» در حالت جدا؛ قسمت اول دندانه‌های «س» نزدیک به هم نوشته شده و قسمت دوم دندانه را با یک فاصله‌ی بیشتری از قسمت اول می‌نویسیم. دقت کنید تا شیب حرف «س» در قسمت اول رعایت شود و آن را به صورت کاملا صاف ننویسید. نکته بعدی تناسبی است که باید بین قسمت اول و دوم دندانه‌ها وجود داشته باشد. نباید طوری نوشته شوند که قسمت اول بزرگتر و قسمت دوم کوچکتر باشد. رعایت تناسب در نوشتن دو قسمت دندانه‌های حرف «س» از اهمیت بالایی برخوردار است.

حرف «س» در حالت جدا به شکل دیگری نیز نوشته می‌شود که قسمت دندانه‌های آن کاملا متفاوت و به صورت کشیده می‌باشد. دقت کنید که کشیدگی حرف «س» کاملا ملایم است و با قوس بسیار کم به سمت پایین می‌آید. همچنین ارتفاع آن از قسمت انتهای حرف «س» دو نقطه بالاتر قرار می‌گیرد. اندازه قوس داخل حرف «س» به اندازه یک نقطه است و نباید صاف نوشته شود. همینطور قسمت دوم حرف «س» مثل حرف «ن» است که تمام قواعد آن را دارد.

حرف «س» به صورت اتصال در اول و وسط کلمات

حرف «س» در حالت اتصال در اول یا وسط کلمات شکل‌های متفاوتی دارد که شش حالت آن در فیلم آموزش خط خودکاری با مثال توضیح داده می‌شود. حالت اول آن در کلمه‌ای مثل «سف» و حالت دوم در کلمه‌ای مثل «شش» است که در خیلی از ترکیبات از این حالت استفاده می‌کنیم. مثل کلمه «سا» که دندانه‌ی اول نزدیک و دندانه‌ی دوم با یک دور می‌آید و به حرف بعدی اتصال پیدا می‌کند.

حالت بعدی از حرف «س» زمانی است که به حروفی مثل «ی»، «ح»، «م» و.. اتصال پیدا می‌کند. حالتی دیگر وقتی است که به حرف «ر» متصل می‌شود و حالت آخر زمانی است که بخواهیم از حرف «س» به صورت کشیده در کلمات استفاده کنیم. مثل کلمه «سر» که بخواهیم آن را به صورت کشیده بنویسیم.

حرف «س» به صورت متصل در انتهای کلمات

حرف «س» هنگام نوشتن در انتهای کلمات به دو شکل نوشته می‌شود (ساختار نوشتن آن به همان صورت است که در حالت جدا توضیح دادیم). فقط باید دقت کنید که در قسمت اتصال، به چه حرفی متصل می‌شود تا نوع اتصالش را به درستی بنویسید. در فیلم آموزش خط خودکاری با شیوه نوشتن چند کلمه با حرف «س» و ترکیبات مختلف آن بهتر آشنا می‌شوید.

دانلود درس دهم آموزش خط تحریری

برای دریافت فیلم با کیفیت بالاتر و همچنین سرمشق‌های اختصاصی خط و قلم می‌توانید بسته آموزشی فوق را از لینک زیر خریداری کنید.

امتیاز خود را ثبت کنید