حرف «ف» در حالت جدا به دو شکل نوشته می‌شود که یک قسمت به حالت کاملا چرخشی و قسمت دوم حرف «ف» کاملا به شکل حرف «ب» می‌باشد. بنابراین باید دقیقا نکاتی را که در حرف “ب” گفته شدند برای قسمت دوم حرف «ف» لحاظ کنیم.

قسمت اول حرف «ف» تقریبا شبیه به حرف «و» نوشته می‌شود. در حالت تحریری اصیل داخل حرف “ف” باید پر باشد ولی در فیلم آموزشی برای درک بهتر و بزرگنمایی، فضای داخل سر حرف «ف» را خالی گذاشتیم. در نوع دیگری از حرف «ف» که به صورت جدا نوشته می‌شود؛ قسمت اول آن تقریبا شبیه حرف «و» کوتاه است و قسمت دوم همان حرف «ب» است که در قسمت کشیده‌ها عنوان کردیم. بنابراین باید نکاتی را که برای حرف «ب» در کشیده وجود دارد در این بخش رعایت کنید.

حرف «ف» در اول کلمات

حرف «ف» هنگام اتصال به حروف دیگر؛ وقتی اول کلمه قرار بگیرد قسمت اول آن سر “ف” می‌باشد و همه ترکیباتش به همان شکلی که گفته شد، نوشته می‌شود. ولی قسمت اتصال آن با حروف دیگر ممکن است دارای حالت‌های مختلفی باشد.

حرف «ف» در وسط کلمات

حرف «ف» در وسط کلمات یک ساختار ثابت دارد و می‌توانید از آن در تمامی کلمات استفاده کنید. دقت کنید که حرف «ف» در اول و وسط کلمات ساختاری مشابه نسبت به هم دارند. حرف «ف» در وسط کلمات با سه حرکت نوشته می‌شود. حرکت اول شبیه یک شیب ملایم و حرکت دوم یک چرخش به سمت راست که به صورت بیضی است. همینطور شکل داخل حرف «ف» که بصورت بیضی است باید خالی باشد (نباید پر شود). در نهایت حرکت سوم از انتهای چرخش به روی خط زمینه می‌باشد.

حرف «ف» به صورت متصل در آخر کلمات

قسمت اول حرف «ف» دقیقا ساختارش همانند حرف «ف» در وسط کلمات است. قسمت دوم همان حرف «ب» می‌باشد که قبلا درباره آن توضیح دادیم.

نگارش حرف «ق»

ساختار آن دارای دو حالت مختلف است. قسمت اول حرف «ق» ساختاری شبیه به حرف «ف» دارد. با این تفاوت که در حرف «ف» در قسمت اول، چرخشی به سمت راست داشتیم ولی در حرف «ق» قسمت اول آن مستقیم به سمت پایین می‌آید. قسمت دوم حرف «ق» دقیقا شکل حرف «ن» نوشته می‌شود که توضیح داده شده به چه صورت است و به کجا ختم می‌شود. همچنین فاصله انتهای حرف «ق» با وسط سر حرف «ق» باید یک نقطه تفاوت داشته باشد.

حرف «ق» مثل حرف «ف» در اول و وسط کلمات می‌باشد.

حرف «ق» در آخر کلمات مثل حالت جدا نوشته می‌شود.

برای دریافت فیلم با کیفیت بالاتر و همچنین سرمشق‌های اختصاصی خط و قلم می‌توانید بسته آموزشی فوق را از لینک زیر خریداری کنید.

دانلود درس ششم از آموزش خط تحریری | کیفیت معمولی

امتیاز خود را ثبت کنید