درس یازدهم از دوره مقدماتی آموزش خط خودکاری   ( خوشنویسی با خودکار ) با حرف «ح» و ترکیبات آن ادامه دارد..

حرف «ح» در حالت جدا حرف «ح» را در حالت جدا به یک شکل می‌نویسند. شروع حرف «ح» که بالای خط کرسی قرار دارد با یک زاویه تقریبا 45 درجه نوشته می‌شود. سپس یک مقدار بالاتر می‌آید و با یک شیب بسیار ملایم به سمت پایین حرکت می‌کند. در نهایت قسمت پایینی آن نوشته می‌شود که حالت بیضی دارد و آن را در پیش درس با مثال توضیح دادیم. همچنین شروع حرف «ح»، با قسمت قوسی که برای حالت پایینی حرف «ح» نوشته می‌شود؛ یک نقطه تفاوت دارد. قسمت پایانی حرف «ح» روی زیبانویسی آن بسیار موثر است. نحوه نوشتن آن در فیلم آموزش خط خودکاری بسیار واضح می‌باشد و با تکرار زیاد میتوانید نگارش صحیح و زیبای آن را یاد کنید.

حرف «ح» به صورت متصل در اول کلمات حرف «ح» هنگام اتصال در ابتدای کلمات به چند شکل مختلف انجام می‎شود. برای انتخاب حالت درست باید توجه کنید چه حروفی بعد از حرف «ح» قرار می‌گیرند. با مثال‌هایی که در فیلم آموزش خط خودکاری بیان شده میتوانید شکل‌های مختلف آن را بهتر ببینید.

حرف «ح» به صورت متصل در وسط کلمات حرف «ح» هنگام اتصال در وسط کلمات چند شکل دارد که آن را به طور کلی در دو حالت خلاصه کردیم و با مثال‌هایی که در فیلم آموزش خط وجود دارد؛ حالت‌های آن بیان شده‌اند.

حرف «ح» به صورت متصل در انتهای کلمات حرف «ح» هنگام اتصال به انتهای کلمات تفاوتی با حرف «ح» در حالت جدا ندارد. تنها فرق کوچک آن در ابتدای نوشتن حرف «ح» می باشد که نحوه حذف بخش آغازین آن در فیلم آموزش خط خودکاری کاملا واضح است.


برای دریافت فیلم های با کیفیت بالا  و همچنین سرمشق‌های اختصاصی خط و قلم دوره VIP را از دست ندید .

مشاهده اطلاعات دوره VIP  و دانلود سرمشق کامل رایگان

1/5 - (1 امتیاز)