درس دیگری از دوره آموزش رایگان خوشنویسی با خودکار همراه شما هستیم .

حروف «ک» و «گ» از لحاظ ساختار نوشتاری به مانند یکدیگر می باشند لذا در این درس نحوه ی نوشتار حرف «ک» و اتصال آن با سایر حروف در نظر گرفته شده است که در خصوص حرف «گ» نیز صدق می کند.

شکل اصلی حرف «ک» را می توان متشکل از دو حرف «الف» و «ب» دانست و نوشتار آن در سه مرحله کلی انجام می پذیرد. مرحله اول نوشتن حرف «الف»، مرحله دوم نوشتن حرف «ب» و مرحله ی سوم کشیدن سرکش حرف «ک» می باشد.

طول هریک از این سه مرحله بسته به کشیدگی حرف «ک» دارد، در حالت عادی بخش اول حرف «ک» حرف «الف» می باشد که طول آن 4 نقطه، بخش دوم حرف«ک» متشکل از حرف «ب» با طولی معادل سه نقطه و بخش سوم که سرکش حرف «ک» می باشد به مانند کلاه حرف «الف» می باشد که برعکس کشیده شده است. اما در خصوص نوشتن حرف «ک» کشیده،‌ ساختار نوشتار همانند حرف «ک» معمولی می باشد با این تفاوت که طول «الف» در بخش اول حرف «ک» معادل 2 نقطه و حرف «ب» در بخش دوم حرف «ک» طولی معادل 9 نقطه را دارا می باشد.

نکته دیگری که در نوشتار حرف «ک» باید به آن اشاره نمود، نحوه ی اتصال سرکش حرف «ک» می باشد که هم می توان سرکش را به ابتدای حرف «ک» چسباند و هم می توان فاصله ای مابین سرکش و شکل اصلی حرف «ک» در نظر گرفت.

در این درس جهت یادگیری بیشتر در خصوص نوشتار حرف «ک» نحوه ی اتصال این حرف با سایر حروف نظیر الف،‌گ، ل،‌م و … که تأثیرگذار بر شکل اصلی این حرف می باشند در نظر گرفته شده است وبا دیدن فیلم آموزشی مطمئناً درک بهتری از نوشتار این حرف خواهید داشت.


برای دریافت فیلم های با کیفیت بالا  و همچنین سرمشق‌های اختصاصی خط و قلم دوره VIP را از دست ندید .

مشاهده اطلاعات دوره VIP  و دانلود سرمشق کامل رایگان

5/5 - (1 امتیاز)