درس پنجم از مجموعه دروس آموزشگاه خط و قلم، اختصاص به حروف «ن» و «ی» دارد.

به طور کلی نوشتار حرف «ن» متشکل از دو بخش می باشد، بخش ابتدایی آن را «الف» با طول 2 نقطه و بخش دوم آن را نیم دایره ای که شباهت زیادی به نیمه ی بیضی دارد تشکیل می دهد، برای درک بهتر بخش دوم، می توان این بخش را به انتهای تخم مرغ تشبیه نمود. بخش دوم حرف «ن» مهمترین بخش آن می باشد چرا که این بخش در بسیاری از حروف از جمله «ی»، «س»، «ص»، «ل»، «ق» مورد استفاده قرار می گیرد لذا ممارست در یادگیری این قسمت توصیه می گردد.

به طور کلی حرف «ن» که به تنهایی و یا در انتهای کلمات نوشته می شود، دارای ویژگی هایی به شرح زیر می باشند:

  1. در نظر گرفتن یک توپ فرضی در داخل نیم دایره ی بخش دوم (قسمتی که به شکل انتهای تخم مرغ می باشد). مکان قرار گیری این توپ فرضی در قسمت 3/1 پایانی حرف «ن» می باشد که باعث به وجود آمدن کشیدگی کوچکی به سمت پایین در این قسمت شده است.
  2. قسمت ابتدایی و انتهایی حرف نون طول یکسانی ندارد و به طور میانگین، انتهای حرف «ن» به اندازه ی یک نقطه از ابتدای حرف «ن» پایین تر است.
  3. انتهای حرف «ن» به صورت عمود و صاف بالا نمی آید بلکه در حدود نیم نقطه متمایل به سمت راست می باشد. -نقطه ی حرف «ن» دقیقاً‌ در وسط حرف «ن» قرار می گیرد.
  4. اگر خط فرضیاز انتهای حرف نون به وسط بخش ابتدایی حرف «ن» کشیده شود (درست در وسط الف – بخش اول) باید طولی برابر با خط فرضی داشته باشد که از انتهای حرف «ن» تا پایین ترین قسمت حرف «ن»، (درست در وسط نیم دایره حرف ن) کشیده می شود.
  5. نوشتار حرف «ن» که در اتصال با سایر کلمات و در انتهای کلمات مورد استفاده قرار می گیرد درست مشابه با حرف «ن» در حالت جدا می باشد با این تفاوت که قسمتی از بخش اول حرف «ن» ( حرف «الف» که در ابتدای «ن» نوشته می شود) کاسته شده و به حرف قبل متصل می گردد.

لازم به ذکر است نحوه ی نوشتار حرف «ن» در ابتدا و یا وسط کلمات، درست مشابه حرف «ب» می باشد که به تفصیل در درس دوم به آموزش آن پرداخته شده است لذا جهت یادگیری آن به درس دوم مراجعه شود.

بخش دوم درس پنجم، مرتبط با نحوه ی نوشتار حرف «ی» می باشد. حرف «ی» مانند سایر حروف به صورت تنها و یا در اتصال با سایر حروف مورد استفاده قرار می گیرد. در خصوص نحوه ی نوشتار حرف «ی» در حالت متصل که در ابتدا و یا وسط کلمات قرار گرفته است، ‌درست مانند حرف «ن» باید نکات نوشتاری حرف «ب»در نظر گرفته شود.

اما نوشتار حرف «ی» به تنهایی و یا در اتصال با سایر حروف در انتهای کلمات، به دو روش معمولی و کشیده می باشد.

در حالت معمولی،‌ حرف «ی» با سه حرکت نوشته می شود، حرکت اول که بخش اول حرف «ی» را شامل می شود،‌ نیم دایره ای کوچک می باشد، حرکت دوم، به صورت یک «الف» کوچکِ مایل که قسمت شروع آن متمایل به چپ می باشد و حرکت سوم، درست مانند بخش دوم حرف «ن» می باشد.

حالت دیگر حرف «ی»، به صورت کشیده می باشد که به طور معمول بیشتر در پایان کلمات مورد استفاده قرار این می گیرد. نوشتار این نوع از حرف «ی» با 2 حرکت انجام می شود، حرکت اول به مانند کلاه حرف «الف» می باشد که در سمت چپ حرف «ی» قرار گرفته است و حرکت دوم به مانند حرف «ب» با طولی در حدود 9 نقطه می باشد که به صورت برعکس نوشته شده و یک نقطه بالاتر از خط زمینه قرار گرفته است.

لازم به ذکر است در این درس نحوه ی اتصال حرف «ن» و «ی» با سایر کلمات در نظر گرفته شده و تمرین هایی برای یادگیری بهتر نوشتار این حروف ارائه شده است که مشاهده فایل تصویری این درس مطمئناً کمک شایان توجهی به یادگیری نوشتار این حروف خواهد داشت.


برای دریافت فیلم های با کیفیت بالا  و همچنین سرمشق‌های اختصاصی خط و قلم دوره VIP را از دست ندید .

مشاهده اطلاعات دوره VIP  و دانلود سرمشق کامل رایگان

2/5 - (1 امتیاز)