درس نهم از دوره مقدماتی آموزش خط تحریری به حرف «م» و «ل» اختصاص دارد که در ادامه درباره آنها توضیح می‌دهیم.

حرف «م» به صورت جدا

حرف «م» از سه حرکت ایجاد می‌شود که در فیلم آموزش خوشنویسی شکل آن مشخص است. حرکت اول از قسمت بالا می‌آید و سر حرف «م» را تشکیل می‌دهد. قسمت اول سر حرف «م» نباید خالی باشد. حرکت دوم انحنایی است که بعد از قسمت اول شکل می‌گیرد و در انتها هم حرکت سوم به صورت یک خط عمود با انحنای خیلی کم به سمت پایین نوشته می‌شود. در نظر داشته باشید که اندازه قسمت اول و دوم حرف «م» نسبت به قسمت سوم تقریبا سه برابر کوچکتر هستند. به عبارت دیگر قسمت سوم سه برابر از ارتفاع قسمت اول و دوم بزرگتر است.

حرف «م» به صورت متصل در اول کلمات

حرف «م» هنگام اتصال به کلمات (وقتی اول کلمات قرار می‌گیرد) به سه شکل نمایش داده می‌شود که برای هر کدام مثالی در فیلم آموزش خط وجود دارد. این مثال‌ها حالت‌های مختلفی شامل نحوه اتصال حرف «م» به حرف «ی» یا حرف دیگری مثل «د» یا «الف»، حرکت‌ها، شیب‌ها و سایر شکل‌های نگارش را در برمی‌گیرند.

حرف «م» به صورت متصل در وسط کلمات

حرف «م» در حالت اتصال در وسط کلمات به دو شکل نوشته می‌شود که حالت نوشتن آن‌ها مثل همان حالتی است که حرف «م» در ابتدای کلمات باشد. برای نگارش آن دقت کنید تا نحوه اتصال به حرف ماقبل خود را به شکل زیباتری رعایت نمایید.

حرف «م» به صورت متصل در انتهای کلمات

حرف «م» هنگامی که در انتهای کلمات قرار می‌گیرد دقیقا شبیه حرف «م» در حالت جدا نوشته می‌شود که توضیح خاصی لازم ندارد. سعی کنید با رعایت اتصالات شکل درست آن را بنویسید.

حرف «ل» به صورت جدا

حرف «ل» در حالت جدا از دو قسمت تشکیل می‌شود. قسمت اول حرف «ل» شامل یک «الف» است که ارتفاع آن بیشتر از «الف» سه نقطه (تقریبا چهار نقطه و نصف) می‌باشد. قسمت دوم حرف «ل»، مثل حرف «ن» است که در درس مربوط به آن توضیحات کامل را ارئه کردیم. در نظر داشته باشید که قسمت اول حرف «ل» مثل قسمت اول حرف «ک» نوشته می‌شود که در درس مربوط به حرف «ک» درباره آن توضیح دادیم.

حرف «ل» به صورت متصل در اول و وسط کلمات

حرف «ل» در حالت اتصال به کلمات، (هنگامی که اول و وسط کلمات قرار نگیرد) از سه حالت که در فیلم آموزش خط ذکر شده خارج نیست و در تمام ترکیبات می‌توانیم از آن‌ها استفاده کنیم. البته کلمه «الله» استثناء است و ساختاری متفاوت دارد که حرف «ل» در اول و وسط به شکل موجود در فیلم آموزشی نوشته می‌شود.

حرف «ل» به صورت متصل در انتهای کلمات

حرف «ل» هنگام اتصال؛ وقتی که در آخر کلمات قرار می‌گیرد، دقیقا به شکل حرف «ل» به صورت جدا نوشته می‌شود. همانطور که قبلا توضیح دادیم؛ دقت کنید که اتصال حرف ماقبل حرف «ل» در یک سوم حرف الفی که قسمت اول حرف «ل» می‌باشد، نوشته می‌شود. این نمونه در فیلم آموزش خط خودکاری کاملا واضح است.


برای دریافت فیلم های با کیفیت بالا  و همچنین سرمشق‌های اختصاصی خط و قلم دوره VIP را از دست ندید .

مشاهده اطلاعات دوره VIP  و دانلود سرمشق کامل رایگان

امتیاز خود را ثبت کنید