درس سوم از مجموعه آموزشهای خوشنویسی با خودکار آموزشگاه خط و قلم, آشنایی کامل با نحوه نوشتن حرف “دال” و همچنین حرف “ر” می باشد.

حرف “د” و حرف “ر” از جمله حروف می باشند که یا صورت جدا نوشته می شوند و یا هنگام اتصال فقط در انتهای کلمات قرار میگیرند. اندازه این دو حرف طبق تعارف اندازه ها دو نقطه می باشد که باید انتهای آنها باید به خط کرسی و یا خط زمینه متصل شود . حرف “د ” در حالت جدا به دو صورت نوشته می شود که نوع اول آن در بیشتر مواقع نوشته می شود ولی نوع دوم که به نام دال شکاری اسم برده می شود فقط زمانی خواهد بود که بعد از آن حرف “ر” قرار بگیرد که نوع نوشتن حرف “ر” هم در این حالت با “ر” های دیگر متفاوت و کوچکتر است.

این دو حرف بعد از برخی حروف که به صورت کشیده می باشند هم دارای شکل خاص خود می باشد که با مشاهده فیلم آموزش درک بهتری خواهید داشت. برای یادگیری بهتر خط سعی شود کلمات به دقت بررسی شده و سپس تمرینات لازم انجام شود.


برای دریافت فیلم های با کیفیت بالا  و همچنین سرمشق‌های اختصاصی خط و قلم دوره VIP را از دست ندید .

مشاهده اطلاعات دوره VIP  و دانلود سرمشق کامل رایگان

امتیاز خود را ثبت کنید