قبل از شروع درس های این مجموعه لازم است نکاتی در مورد این مرحله آموزشی توضیح داده شود و اینکه تمام این مراحل در هر درس جدا دنبال می شود و موارد بسیار مهمی که برای نوشتن لازم است گفته خواهد شد. قبل از شروع درس های این مجموعه لازم است نکاتی در مورد این مرحله آموزشی توضیح داده شود و اینکه تمام این مراحل در هر درس جدا دنبال می شود و موارد بسیار مهمی که برای نوشتن لازم است گفته خواهد شد.

1 – توضیح كامل اتصالات، حروف و کلمات به صورت رنگی

2 – کلمات مشابه با کلمات این مصراع نوشته می شود.

3- نمایش حروف و کلماتی که می توانند حالت کشیده داشته باشند به صورت صحیح و یا غلط.

4- نوشتن چند ترکیب از این مصراع و جمله ای که انتخاب کردیم.

5- نمایش اندازه های مناسب با حفظ تناسب در دفتری که برای نوشتن انتخاب کردیم.

6- ویدیوی نوشتن کامل این مصراعطبق خط زمینه اصلی و فرعی.

امیدواریم مجموعه 2 آموزش خط تحریری كمكی باشد تا تمام نکات و قوانین و قواعدی که برای نوشتن خط نستعلیق تحریری لازم است را به طور کامل فرا بگیرید.

نکته مهم: این درس را می توانید به صورت رایگان از سایت و یا کانال تلگرام دریافت نمایئد و درسهای آتی را به صورت خرید از سایت ( البته با هزینه اندکی‌)‌ انجام دهید.

درس اول از مجموعه 2 آموزش های خط و قلم

برای درس اول یک نمونه مصراع انتخاب شده، توضیحی که لازم است داده شود این است که در قسمت بالا رنگ ها آورده شده، این رنگ ها برای نشان دادن اتصالات است. خیلی از مشکلاتی که افراد در نوشتن دارند در انتخاب حالت اتصالات می باشد که در مورد حروف و کلمات باید رعایت شوند. این رنگ ها به شما کمک می کنند حالات اتصالات را در کلمات و جایگاهی که باید قرار بگیرند را بهتر درک کنید.

این جمله شامل حروف و کلماتی است. حروف جدا را می توانید با مراجعه به درس 1 تا 12 یاد بگیرید که هر حرف به چه شکل نوشته می شود، اما صحبت اصلی ما راجع به اتصالات است و اینکه یک حرف در حالت مختلفی که در کلمه قراردارد چه شکل هایی می تواند داشته باشد. در این جمله که انتخاب شده ما چند تا کلمه می توانیم پیدا کنیم حروف یا، نا، مت، بگیر و همچنین قر.

حروف ” یا ” و “نا ” حالات مشابه دارند . حرف “ی” برایحروفی مثل ” ب ، پ ، ت ، س، و ن ” می تواند این شکل را بگیرد. حرف “ب” همانند عدد 2 نوشته می شود حالت ها هنگامی که به حروف “ح” ، “م” وصل می شود مختلف است و در هر کلمه جایگاهی را که دارد دقت کنیم و درست بنویسیم تمام این توضیحات در فیلم آموزش درس 2 از مجموعه 1 به طور کامل توضیح داده شده است.

ترکیب بعدی کلمه ی ” مت ” است حرف “م” در ترکیب دو حالت دارد اگر بخواهیم کلمه ای مثل “می” بنویسیم حالت آن فرق می کند. نوع دیگری از “م” به حالت گرد نوشته می شود مثل کلمه ” ما ” که در ترکیبات مختلف از حالت های متناسب با ترکیب، انتخاب می شود. ترکیب بعدی کلمه “بگیر” می باشد دقت کنید که اتصال حرف “ب” به “گ”همانند حالتکلمه “با”می باشد. حرف “ر” در کلمه ” بگیر ” به صورت شمشیری نوشته می شود.

کلمه ی بعدی کلمه ی “قر” می باشد. کلمه ی “قر” می تواند در دو حالت نوشته شود هم می توانیم از “ر” شمشیری استفاده کنیم و هم از “ر” معمولی. در هر دو حالت مشکلی ندارد و تغییری در حروف ایجاد نمی کند. تا این قسمت از آموزش خط تحریری، کلماتی که در این مصراع بهحالت اتصال بود آموزش داده شد.

  • حروف و کلمات مشابه دیگر

حروف و کلمات مشابه دیگری همانند ترکیبات آورده شده در درس وجود دارند که می توان مثال زد مثل کلمات ” مگیر، کبر، چنگیز، دستگیر”… دقت شود که شیب این کلمات باید رعایت شود که از نوع شیب سین می باشد که در پیش درس آموزش داده شدهاست.

  • کلمات با حالت کشیده صحیح

کلماتی که در این مصراع را می توانیم به حالت کشیده انتخاب کنیم را می نویسیم تا بدانیم کدام کلماترا می توانیم به حالت کشیده درآوریم. کلمات “دل، از، یاد، نا” نمی تواند به حالت کشیده باشد. کلمه “مت” را برای کشیده انتخاب می کنیم کلمه “بگیرد” را در حرف “ی” به حالت کشیده می نویسیم. کلمه ” قرار” حرف “ق” را می توانیم به حالت کشیده بنویسیم. در فیلم آموزش حالت هایی از کشیده كه غلط می باشد نیز می توانید مشاهده كنید.

در ادامه ترکیبات مختلف مصراع در فیلم آموزشی با انتخاب کشیده های مختلف به نمایش درآمده است و همچنین اندازه های مناسب نوشتن کلمات و مصراع در دفتر با اندازه های مختلف، و حفظ تناسب آموزش داده شده است. در قسمت پایان مجموعه آموزش های خط و قلم، مصراع را نیز به طور کامل نوشته می شود تا از ابتدا با نوشتن این مصراع آشنا شوید.

دانلود رایگان درس اول از مجموعه دوم آموزشی

دانلود سرمشق درس اول از مجموعه دوم آموزشی

امتیاز خود را ثبت کنید