تاکنون نکات آموزشی زیادی در سایت و کانال تگلرام خوشنویسی خط و قلم نسبت به یادگیری حروف و کلمات مطرح شده که علاقمندان زیادی توانسته اند از این آموزشها، در خوش خطی خود قدمهای بسیار عالی بردارند. از مهمترین موضوعاتی که در زیبانویسی اهمیت دارد، ترکیب در خوشنویسی می باشد. در این مطلب، آموزشهای بسیار مهم و کاربردی را در دوره تکمیلی خوشنویسی به همراه چندین فایل سرمشق و فیلم آماده نموده ایم که با دریافت آن و مطالعه نکات مهم اشاره شده، در ترکیب زدن می تواند کمک شایان توجهی برای شما نماید.

ارکان خوش خطی

خوشنویسی با خودکار (خط تحریری) قائم به سه اصل مهم است:

  • نوشتن صحیح حروف و کلمات
  • رعایت قوانین مربوط به خط کرسی
  • ترکیب

با اصول اول و دوم در دوره مقدماتی به صورت مفصل آشنایی پیدا کرده اید که می توانید برای دسترسی به این آموزشها از قسمت آموزش رایگان خوشنویسی با خودکار کلیک نمائید. در این مطلب قصد داریم با موضوع ترکیب در خوشنویسی، آموزشهای جامعی را ارائه نمائیم.

ترکیب در خوشنویسی

ترکیب را در یک عبارت ساده می توان این گونه تعریف کرد: چینش درست و زیبای کلمات کنار هم. اما اعمال آن به سادگی تعریف ساده اش نیست. چرا که ترکیب مباحث گسترده ای دارد و هر کس بنا به سلیقه خود می تواند ترکیب متفاوتی را در پیش بگیرد. از این رو سلیقه بسیار تاثیر گذار است اما قبل از آن، یادگیری قواعد و اصولی که در دوره تکمیلی با مثال خدمتتان ارائه می کنیم می تواند بسیار مفید و البته ضروری باشد. در ترکیب بندی کلمات و ساخت جملات پنج نکته بسیار مهم وجود دارد که در ادامه به آن اشاره می کنیم:

فاصله بین حروف و کلمات از هم

فاصله بین حروف و کلمات از هم در خوشنویسی، به طور تقریبی یک نقطه در نظر گرفته می شود. برای روشن تر شدن مقصود از یک نقطه در نظرتان؛ باید فرم تمرینی که در دوره مقدماتی از آن استفاده می کردیم را به خاطر بیاورید. اگر به یاد داشته باشید ارتفاع بین دو خط را با خطوط فرعی که فاصله هریک را یک نقطه قرارداد کردیم مشخص نموده بودیم. برای این بخش نیز مقصود از یک نقطه همان اندازه است.

این یک قانون کلی است که اسنثناهایی هم دارد که بعدتر توضیح خواهیم داد. مثلا اگر مایلیم روی یک کلمه تاکید بیشتری داشته باشیم فاصله را از طرفین افزایش می دهیم. به طور کلی می توان گفت فاصله انتهایی ترین حرف کلمه قبل با ابتدایی ترین حرف کلمه بعد باید یک نقطه باشد. حتی اگر کلمات قرار است روی هم سوار شوند هم باید فاصله یک نقطه رعایت گردد.

سوار نمودن حروف و یا کلمات

انجام این کار اولا به زیباتر شدن خط (سطر) و بعد از آن به کوتاه تر شدن سطر هم کمک می کند که هر دو منتج به چشم نوای بیشتر نوشته ما می شود. برای آشنایی با اینکه کدام حروف و کلمات را می توان برای بالای کلمات و ماقبل استفاده کرد باید آنها را تقسیم بندی کرد.که سه دسته را می شود در نظر گرفت شامل :

اندازه کوچک: ا ، د ، و، ر ، ه ، و …

اندازه متوسط: سد، حنا، خط و …

اندازه بزرگ: کشیده ها، دوایر و …

نکته ای که در اجرای این فن بسیار مهم است این که ما حق نداریم هر جایی که دلمان خواست کلمات را روی هم سوار کنیم بلکه باید دقت داشته باشیم که آنها را در جای درست خود به کار ببریم. برای مثال باید توجه داشته باشیم که کلمات و حروف باید روی یکدیگر سوار شوند. نه اینکه بخشی از آن روی کلمه قرار داشته باشد و بخشی دیگر در جایی قرار داده شود که فضای بین خط کرسی و آن کلمه ، حرف و یا کلمه دیگری نباشد. زیر هیچ کلمه ای که سوار بر کلمه ای دیگر شده نباید فضای خالی قرار بگیرد.

نکته ی دیگر اینکه ما در این روش برای زیباتر شدن سطرمان می توانیم از کشیده ها نیز بهره ببریم. مورد قابل توجه در این مورد آن است که کشیده ها می توانند بر حروف قبلی خود سوار شوند.

روی هم رفته مراقب باشید که در اجرای این فن افراط نکنیم

صعود انتهای سطر

اعمال این اصل از سه جهت برای ما مفید خواهد بود: اولا باعث زیباتر شدن سطر و همچنین تعادل در سطر و از طرفی به کوتاه نمودن سطر هم کمک شایانی می کند. اما نحوه اجرای این اصل به این صورت است که ما می توانیم در حرف آخر و یا کلمه آخر و یا دوکلمه آخر و یا حتی سه کلمه آخر با توجه به زیبایی و احساس نیاز و بسته به سلیقه صعود را بر آن اعمال کنیم.

انتخاب کشیده ها

قوانین مربوط به کشیده ها در آموزش خط بسیار زیاد می باشد که در مطلبی جداگانه در مورد کشیده ها در خوشنویسی صحبت خواهیم کرد. در حال حاضر نمونه های زیادی از حالتهای مختلف درست و یا غلط کشیده ها در کانال آموزش خط ارائه شده که می توانید با عضویت در کانال این مطالب و سایر نکات آموزشی دیگر را دنیال نمایئد.

رعایت فاصله بین سطرها

برای اینکه فاصله بین سطرها را به شکل درستی رعایت نمائیم می بایست واحد اندازه گیری نوشته هایمان را مشخص نموده و بر اساس آن این فاصله را تعیین نمائیم. قانون کلی در این خصوص رعایت 13 نقطه بین سطر ها می باشد که این نقطه همان اندازه ای است که در حروف و کلمات به کار میبریم.

شما می توانید تمامی فیلم های آموزشی مربوط به ترکیب زدن در خوشنویسی را به همراه 10 نمونه سرمشق بسیار عالی با قیمت مناسب خریداری نمائید که کمک قابل توجهی به شما خواهد نمود.

نمونه های آموزش ترکیب و سرمشق ترکیب

نمونه فیلم آموزش ترکیب در خوشنویسی وخط نستعلیق

نمونه سرمشق ترکیب

فیلم نوشتن سرمشق های ترکیب

3/5 - (4 امتیاز)