درس هفتم از دوره آموزش رایگان خوشنویسی با خودکار به حروف «و» و «ه» اختصاص دارد که در ادامه آنها را توضیح می‌دهیم.

حرف «و» در حالت جدا

حرف «و» از دو قسمت تشکیل شده که قسمت اول آن مثل حرکتی است که در حرف «ف» و «ق» استفاده می‌کردیم. قسمت اول به صورت چرخشی انجام می‌شود و قسمت دوم آن مشابه حرف «ر» است که در درس‌های قبل توضیح داده شده است. قسمت داخل حرف «و» باید حتما پر باشد بنابراین دقت کنید که هنگام نوشتن به صورت پر در بیاید. اندازه حرف «و» هم مانند حرف «ر» از دو نقطه تشکیل می‌شود.

حرف «و» به صورت متصل در آخر کلمات

حرف «و» در حالت اتصال فقط در انتهای کلمات قرار می‌گیرد و حالت دیگری برای آن وجود ندارد. دقت کنید که موقع اتصال، حروف دیگر (قبل از خودش) باید به یک سوم اول حرف «و» وصل شوند.

حرف «ه» در حالت جدا

شروع اولین حرکت تقریبا شکل حرف «د» است با این تفاوت که قسمت شروع آن بیشتر به سمت چپ کشیده می‌شود. قسمت انتهایی حرف «ه» می‌تواند ترکیبی از حرف «ب» یا حرف «نگ» با حرف «د» باشد. حرف «ه» را به صورت عدد پنج هم می‌توانیم در نظر بگیریم که نوشته می‌شود.

حرف «ه» به صورت اتصال در ابتدای کلمات

سه شکل متفاوت دارد. در شکل اول حرکتی دایره‌ای توپر به سمت بالاست و می‌توانیم هر ترکیب دیگری به وجود آوریم (حتما باید علامت ویرگول زیر نوشته باشد). در شکل دوم، حرف «ه» شبیه حرف «م» ابتدا یا وسط نوشته می‌شود که در درس حرف «م» آن را توضیح می‌دهیم. شکل سوم حرف «ه» با سه حرکت نوشته می‌شود که به «ه» دو چشم یا چشم گربه‌ای معروف است. در میان این اشکال موارد یک و دو بیشتر استفاده می‌شوند و شکل سوم به خاطر سختی احتمالی در نگارش کمتر بکار می‌رود.

حرف «ه» به صورت متصل در وسط کلمات

حرف «ه» در حالت اتصال در وسط کلمات به دو شکل قرار می‌گیرد. شکل اول در دو مرحله نوشته می‌شود که به صورت عدد هفت هم می‌باشد و دومی به شکل «ه» دو چشم است. تفاوتی از لحاظ کاربرد بین این دو مورد وجود ندارد و هر دو صحیح هستند.

حرف «ه» به صورت متصل در آخر کلمات

حرف «ه» در انتهای کلمات به دو شکل نوشته می‌شود. حالت اول به صورتی است که به «ه» پرتابی معروف است و حالت دوم همانند کلاه حرف «آ» است که قبلا درباره آن توضیح دادیم. در حالت اول برای کلماتی که انتهای آن‌ها کشیده بوده و قرار است در انتهای آن‌ها قرار بگیرد، استفاده می شود. البته یک مورد هم برای نوشتن اسم الله استفاده می شود. در سایر کلمات حالت دوم کاربرد دارد. نکته اینکه در اتصال به آخر کلمات اگر حرف «م» قبل از حرف «ه» قرار بگیرد، می‌توانیم از هر دو حالت «ه» استفاده کنیم.

 


برای دریافت فیلم های با کیفیت بالا  و همچنین سرمشق‌های اختصاصی خط و قلم دوره VIP را از دست ندید .

مشاهده اطلاعات دوره VIP  و دانلود سرمشق کامل رایگان

امتیاز خود را ثبت کنید