آزمون خوشنویسی با خودکار شماره 30 در اردیبهشت ماه سال 97 برگزار شد و طبق روال همیشه متونی انتخاب شد و شرکت کنندگان مجاز به انتخاب یکی از این متون به دلخواه خود بوده و با دست خط خود در آزمون شرکت نمودند. عوامل متعددی در کسب امتیاز نقش دارد که می توان به ترکیب زیبا و نوشتن صحیح حروف و کلمات اشاره کرد.

بسیاری از دوستان و علاقه مندان به خط تحریری که در این آزمون شرکت کرده اند، از افرادی با دست خط هایی متوسط که برای آنها آینده خیلی خوبی را میبینیم و افرادی با دست خط های بسیار زیبا و چشم نواز شرکت کرده اند. هدف از برگزاری این آزمون ها پرورش و راهنمایی اینگونه افرادیست که بتوانند به دست خط خود ارج نهند و از هنر دست خود لذت ببرند.

در آزمون شماره 30 بسیاری از نکات در دست خط افراد قابل مشاهده بود که در آزمون های گذشته به خیلی از این نکات پرداخته بودیم؛ اما باز هم لازم میدانیم که بخش کوچکی از این نکات را با هم در این ازمون مرور کنیم.

بسیاری از افرادی که میخواهند در خط نستعلیق تحریری ضخامت ها را رعایت کنند باید به این نکته توجه داشته باشند که بهترین نکته قوت دست آنهاست. به گونه ای که بتوانند با فشاری که بر خودکار خود در حین نوشتن ایجاد میکنند یکپارچگی حروف اتصالات و کلمات را به طور کامل و صحیح تحریر کنند. چرا که یکپارچگی حروف کاملا در زیبایی خط نقش مستقیمی دارد. همانطور که در تصویر بالا میبینید رعایت درست ضخامت مناسب بوده اما به دلیل نبود یکپارچگی در حروف و کلمات از زیبایی خط کاسته است.

بسیاری از دوستان و علاقه مندان به خط که متن آزمون 30 را با خط شکسته تحریر کرده بودند که بعضی از انها بسیار خوب و مناسب بود، اما بعضی از نوشته ها و ترکیبات تلفیق نامناسبی از خط شکسته و نستعلیق بود که قاعده هیچیک در آنها رعایت نشده بود.

نکته ای که در این آزمون هم مانند سایر آزمون ها به کرات به چشم میخورد رعایت نکردن صحیح کشیده ها و عدم رعایت شیب مناسب در ترکیب و جمله بندی متن این آزمون بود. همانطور که در تصویر فوق مشاهده میکنید انتخاب یک کشیده نامناسب و همچنین انتخاب دو کشیده هم زمان و پشت سر هم در یک سطر.

در کلمه بسیار بخاطر وجود دندانه های حرف سین کشیده بسیار بهتر و مناسب تر و همچنین جایگاه بهتری برای کشیده در این سطر میباشد. در سطر و جمله های بلند این چنین هیچوقت در اواسط سطر حروف و کلمات ترکیبی را بالا نمینویسند و بالا بردن حروف و کلمات باید در نیمه انتهایی سطر انجام شود.

استفاده از کشیدگی از چند کلمه پشت سر هم بطور منظم و مناسب زیبایی خاصی را به نوشته میدهد. استفاده از حروف مشابه در خوشنویسی خط تحریری برای زیباتر کردن و چشم نواز تر کردن خط بکار میرود بطوری که در تصویر بالا میبینید چهار بار حرف (نون) استفاده شده است که هیچکدام باهم مطابقت و هم شکل و هم راستا نیستند. رعایت این نکات که در این آزمون بیان شد میتواند جلوه و زیبایی خیلی بیشتری را به دست خط و نوشته های شما اعطا کند.

همانطور که در تصویر بالا مشاهده میکنید قسمت دوار حروف (ن) هیچ شباهتی به دیگرحروف دوار ندارد و این یعنی عدم تناسب در سطح و این حروف در کوچکتر و بزرگتر نسبت به هم نوشته شده اند و با یکدیگرهمخوانی ندارند. استفاده از نقطه های ناشکل و نا همگون یکی از مواردی است از زیبایی ترکیب و جمله کاسته است. درست مانند کلمه خوشبختی و کلمه دسترس که در تصویر بالا دیده میشود.

نویسنده و تصحیح: سعید رفیعی لیاولی

4/5 - (1 امتیاز)