مرکز تماس: ۰۲۸۳۲۵۶۰۲۹۲

0
notoken

قط زن

مجموعه: ابزار خوشنویسی کد محصول: khp-0020010 تاریخ به روز رسانی: 22 اردیبهشت 1399

قطع زن های ارایه شده در سایت خط و قلم از بهترین مواد اولیه، بسیار شیک و خوش دست و در اندازه های استاندارد ساخته شده اند

1000000 / ریال

توضیحات محصول

قط زن یکی از ابزار و وسایل مورد نیاز هر خوشنویس می باشد که کیفیت آن بسیار مهم است و همواره خوشنویسان در انتخاب قط زن خوشنویسی کیفیت مناسب می کوشیده اند. قطع زن به واسطه ارتباط مستقیمی که با چاقوی قلمتراشی دارد باید از مواد خاصی انتخاب گردد تا در هنگام قطع سر قلم تیغه چاقو آسیب نبیند و از طرفی سر قلم نیز به درستی تراشیده شود.

قط زنی مناسب است که سطح محدب داشته و زمانی که تیغه قلم تراش با آن برخورد می کند انعطاف پذیر باشد و باعث آسیب رساندن به تیغه قلم تراش نگردد. قط زن باید دارای سطح محدب و رویه سخت و در عین حال انعطاف پذیر برای تیغه قلم تراش باشد و همچنین برای پرداخت نهایی قلم سمباده نرمی در پشت قط زن تعبیه شده باشد.

قط زن را معمولا از جنس استخوان یا شاخ حیوانات و چوب ( گردو و عناب) میسازند. از قط زن چوبی به دلیل نرم تر بودن برای قلم های کوچکتر و قلم دزفولی استفاده میشود و همچنین در مواردی که ازقلم تراش کوچک و یا قلمتراش های با لبه تیغه حساس استفاده می کنید از این قسمت استفاده کنید چون چوب هم نرم بوده و هم در هنگام رسیدن چاقو به آن فرو رفته و چاقو را در خود جای میدهد به همین دلیل به تیغه قلمتراش آسیبی وارد نمیشود.

از قسمت استخوانی به دلیل محکمتر و سخت بودن در قط های دقیق و یا حتی قطع قلم های دانگ بزرگ استفاده میشود و یا در تراش قلم های بامبو و خیزران از این قسمت قط زن استفاده میشود. قط زن های ارایه شده در سایت خط و قلم از بهترین مواد اولیه، بسیار شیک و خوش دست و در اندازه های استاندارد ساخته شده اند و یقینا نظر هر خوشنویس صاحب ذوقی را به خودت جلب می نمایند.