مرکز تماس: ۰۲۸۳۲۵۶۰۲۹۲

0
notoken

فروش محصولات: بسته های آموزشی خوشنویسی با خودکار

کمبود وقت و مشکلات حضور در کلاس های آموزشی از عواملی بودند که ما را بر آن داشت که محصولاتی را در اختیار شما قرار بدهیم تا خوشنویسی را براحتی آموزش ببینید.

کتاب سرمشق خوشنویسی با خودکار

کتاب سرمشق خوشنویسی با خودکار

این کتاب بدون ویدیوی آموزشی ارائه میشود که درس به درس تمامی نکات مهم آموزشی، با کیفیت مناسب و به صورت کاملا ساده و قابل درک ارائه شده است.
کتاب سرمشق خوشنویسی با خودکار ( همراه با cd آموزشی )

کتاب سرمشق خوشنویسی با خودکار ( همراه با cd آموزشی )

این کتاب با ویدیوی آموزشی ارائه میشود که درس به درس تمامی نکات مهم آموزشی، با کیفیت مناسب و به صورت کاملا ساده و قابل درک ارائه شده است.
بسته آموزشی شکسته تحریری

بسته آموزشی شکسته تحریری

در این بسته آموزشی (شکسته تحریری)تمامی حروف به صورت جدا و در هنگام اتصال به سایر حروف با مثالهایی بسیار زیاد و متنوع به شکل ساده ای نمایش داده میشود .(محصول فیزیکی)