مرکز تماس: ۰۲۸۳۲۵۶۰۲۹۲

0

✍️دوره مقدماتی نستعلیق تحریری ( kh-A7 )

مدت زمان آموزش: 15 ساعت تعداد آزمون: 30 تعداد فایل آموزشی: 50 سطح: مقدماتی

دوره آموزشی خط نستعلیق تحریری با تدریس خانم ابوالقاسمی . با شرکت در این دوره ، کتاب سرمشق هم به آدرس پستی شما ارسال خواهد شد .

درباره آموزش


دستخط خوب نشان دهنده پرستیژ اجتماعی، اعتماد بنفس و شخصیت افراد است و هرکسی باید دست خط را بخشی از زندگی روزانه اش بداند. هر فرد وابسته به هدفش می تواند برنامه ریزی هایی را انجام دهد.
انسان ها همواره نیازمند انگیزه اند و هدف هر فرد برای بهبود دست خطش از مهم ترین عوامل انگیزشی اوست. نمیتوان نقش آموزش و اساتید و معلمان را در یادگیری بهتر خوشنویسی نادیده گرفت. داشتن خط خوب و استاندارد باعث می‌شود نوشته‌های ما آسان‌تر خوانده شده و توجه دیگران به متن‌های ما جلب شود.

ما در این مجموعه، دوره مقدماتی نستعلیق تحریری را به شما آموزش خواهیم داد. در این دوره با موضوعات زیر آشنا می‌شوید: • آموزش کامل حروف و کلمات و اتصالات • سرمشق ویژه خط و قلم برای دوره مقدماتی • نوشتن کلمات سخت در این دوره مجازی با استفاده از روش های آموزشی جدید و خلاقانه و بزرگنمایی و کیفیتی مناسب درک درستی از خوشنویسی و زیبانویسی را برای علاقمندان این هنر به وجود می آورد.

سرفصل های آموزشی


لطفا مرحله به مرحله طبق مطالب و فیلم های آموزشی دنبال کنید . توجه شود که قسمتهای پیش درس نیازی به ارسال تکالیف ندارند .
1: صحبت مدرس دوره
اشتراکی
2: دانلود فرم تمرین ( ویژه بخش A کتاب سرمشق)
اشتراکی
3: توضیحات نحوه گذراندن این دوره ( مهم )
اشتراکی
4: صحبت مدیر مجموعه "خط و قلم"
اشتراکی
1: تکلیف
اشتراکی

جلسه اول قسمت A کتاب
1: معرفی کشیده و شیب در خوشنویسی
اشتراکی
2: فیلم آموزش درس 1 ( حرف الف )
اشتراکی
3: آموزش درس 2 ( حرف ب )
اشتراکی
1: ارسال تکلیف اول (از جلسه اول)
اشتراکی
2: ارسال تکلیف دوم (از جلسه اول)
اشتراکی
3: ارسال تکلیف سوم (از جلسه اول)
اشتراکی

جلسه دوم
1: فیلم آموزش درس 3 ( حرف د ر )
اشتراکی
2: فیلم آموزش درس 4 ( جرف ک )
اشتراکی
1: ارسال تکلیف اول (از جلسه دوم)
اشتراکی
2: ارسال تکلیف دوم (از جلسه دوم)
اشتراکی

جلسه سوم
1: آموزش درس 5 ( حرف ن - ی )
اشتراکی
2: آموزش درس 6 ( ف - ق )
اشتراکی
1: ارسال تکلیف اول (از جلسه سوم)
اشتراکی
2: ارسال تکلیف دوم (از جلسه سوم)
اشتراکی
3: ارسال تکلیف سوم (از جلسه سوم)
اشتراکی

جلسه چهارم
1: آموزش درس 7 ( حرف و - ه )
اشتراکی
2: آموزش درس 8 ( حرف ص - ط)
اشتراکی
3: فیلم آموزش درس 9 ( م - ل)
اشتراکی
1: ارسال تکلیف اول (از جلسه چهارم )
اشتراکی
2: ارسال تکلیف دوم (از جلسه چهارم)
اشتراکی
3: ارسال تکلیف سوم ( از جلسه چهارم )
اشتراکی
4: ارسال تکلیف چهارم ( از جلسه چهارم )
اشتراکی

جلسه پنجم
1: فیلم آموزش درس 10 ( حرف س )
اشتراکی
2: فیلم آموزش درس 11 ( حرف ح )
اشتراکی
3: فیلم آموزش درس 12 ( حرف ع)
اشتراکی
1: ارسال تکلیف اول ( ازجلسه پنجم )
اشتراکی
2: ارسال تکلیف دوم ( از جلسه پنجم )
اشتراکی
3: ارسال تکلیف سوم ( از جلسه پنجم )
اشتراکی

جلسه ششم ( قسمت B و C کتاب سرمشق می باشد )
1: تمرینات جلسه 6
اشتراکی
1: ارسال تکلیف اول ( از جلسه ششم )
اشتراکی
2: ارسال تکلیف دوم ( از جلسه ششم )
اشتراکی
3: ارسال تکلیف سوم ( از جلسه ششم )
اشتراکی
4: ارسال تکلیف چهارم ( از جلسه ششم )
اشتراکی
5: ارسال تکلیف پنجم ( از جلسه ششم )
اشتراکی

جلسه هفتم ( قسمت B و C کتاب سرمشق می باشد )
1: تمرینات جلسه 7
اشتراکی
1: ارسال تکلیف اول ( از جلسه هفتم)
اشتراکی
2: ارسال تکلیف دوم ( از جلسه هفتم )
اشتراکی
3: ارسال تکلیف سوم ( ازجلسه هفتم )
اشتراکی
4: ارسال تکلیف چهارم ( از جلسه هفتم )
اشتراکی

جلسه هشتم ( قسمت B و C کتاب سرمشق می باشد )
1: تمرینات جلسه 8
اشتراکی
1: ارسال تکلیف اول ( از جلسه هشتم )
اشتراکی
2: ارسال تکلیف دوم ( از جلسه هشتم )
اشتراکی
3: ارسال تکلیف سوم ( از جلسه هشتم )
اشتراکی
4: ارسال تکلیف چهارم ( از جلسه هشتم )
اشتراکی

جلسه نهم ( قسمت B و C کتاب سرمشق می باشد )
1: تمرینات جلسه 9
اشتراکی
1: ارسال تکلیف اول ( از جلسه نهم )
اشتراکی
2: ارسال تکلیف دوم ( از جلسه نهم )
اشتراکی
3: ارسال تکلیف سوم ( از جلسه نهم )
اشتراکی
4: ارسال تکلیف چهارم ( از جلسه نهم )
اشتراکی

جلسه دهم ( قسمت B و C کتاب سرمشق می باشد )
1: تمرینات جلسه 10
اشتراکی
1: ارسال تکلیف اول ( از جلسه دهم )
اشتراکی
2: ارسال تکلیف دوم ( از جلسه دهم )
اشتراکی
3: ارسال تکلیف سوم ( از جلسه دهم )
اشتراکی
4: ارسال تکلیف چهارم ( از جلسه دهم )
اشتراکی
5: ارسال تکلیف پنجم ( از جلسه دهم )
اشتراکی

جلسه یازدهم ( قسمت B و C کتاب سرمشق می باشد )
1: تمرینات جلسه 11
اشتراکی
1: ارسال تکلیف اول ( از جلسه یازدهم )
اشتراکی
2: ارسال تکلیف دوم ( از جلسه یازدهم )
اشتراکی

جلسه دوازدهم ( قسمت B و C کتاب سرمشق می باشد )
1: تمرینات جلسه 12
اشتراکی
1: ارسال تکلیف اول ( از جلسه دوازدهم )
اشتراکی

آموزش های ویژه شده