مرکز تماس: 86175248 - 021

آموزش مدارس

0

✍️دوره ضخامت نویسی با خودکار ( kh-A12 )

مدت زمان آموزش: 10 ساعت تعداد آزمون: 10 تعداد جلسات آموزشی: 11 سطح: پیشرفته

**** نکته مهم : در صورتی که " تعیین سطح" خط شما انجام نشده ، نسبت به خرید دوره اقدام ننمائید .

380,000 تومان

درباره آموزش


دوره پیشرفته آموزش خط نستعلیق تحریری (دوره ضخامت نویسی با خودکار ) با تدریس  سینا درافشانی  .

این دوره شامل بسته فیزیکی هم می باشد ( زیر دستی و خودکار 1.6  ) که به آدرس پستی شما ارسال خواهد شد .

 

دستخط خوب نشان دهنده پرستیژ اجتماعی، اعتماد بنفس و شخصیت افراد است و هرکسی باید دست خط را بخشی از زندگی روزانه اش بداند. هر فرد وابسته به هدفش می تواند برنامه ریزی هایی را انجام دهد.
انسان ها همواره نیازمند انگیزه اند و هدف هر فرد برای بهبود دست خطش از مهم ترین عوامل انگیزشی اوست. نمیتوان نقش آموزش و اساتید و معلمان را در یادگیری بهتر خوشنویسی نادیده گرفت. داشتن خط خوب و استاندارد باعث می‌شود نوشته‌های ما آسان‌تر خوانده شده و توجه دیگران به متن‌های ما جلب شود.

 

سرفصل های آموزشی


پیش درس
1: صحبت مدرس
اشتراکی
2: پیش درس 1
اشتراکی
3: پیش درس 2
اشتراکی
4: پیش درس 3
اشتراکی
5: سرمشق کامل دوره
اشتراکی

جلسه اول آموزشی
1: سرمشق جلسه اول
اشتراکی
2: فیلم درس اول
اشتراکی
1: تکالیف جلسه اول
اشتراکی

جلسه دوم
1: سرمشق جلسه دوم
اشتراکی
2: فیلم درس دوم
اشتراکی
1: تکالیف جلسه دوم
اشتراکی

جلسه سوم آموزشی
1: سرمشق جلسه سوم
اشتراکی
2: فیلم درس سوم
اشتراکی
1: تکالیف جلسه سوم
اشتراکی

جلسه چهارم آموزش
1: سرمشق جلسه چهارم
اشتراکی
2: فیلم درس چهارم
اشتراکی
1: تکالیف جلسه چهارم
اشتراکی

جلسه پنجم آموزش
1: سرمشق جلسه پنجم
اشتراکی
2: فیلم درس پنجم
اشتراکی
1: تکالیف جلسه پنجم
اشتراکی

جلسه ششم آموزش
1: سرمشق جلسه ششم
اشتراکی
2: فیلم درس ششم
اشتراکی
1: تکالیف جلسه ششم
اشتراکی

جلسه هفتم آموزش
1: سرمشق جلسه هفتم
اشتراکی
2: فیلم درس هفتم
اشتراکی
1: تکالیف جلسه هفتم
اشتراکی

جلسه هشتم آموزش
1: سرمشق جلسه هشتم
اشتراکی
2: فیلم درس هشتم
اشتراکی
1: تکالیف جلسه هشتم
اشتراکی

جلسه نهم آموزش
1: سرمشق جلسه نهم
اشتراکی
2: فیلم درس نهم
اشتراکی
1: تکالیف جلسه نهم
اشتراکی

جلسه دهم آموزش
1: سرمشق جلسه دهم
اشتراکی
2: فیلم درس دهم
اشتراکی
1: تکالیف جلسه دهم
اشتراکی

آموزش های ویژه شده