مرکز تماس: ۰۹۳۳۱۵۷۵۵۴۴

0

✍️✍️دوره شکسته تحریری ( kh-A13 )

مدت زمان آموزش: 10 ساعت تعداد آزمون: 20 تعداد جلسات آموزشی: 11 سطح: شکسته

دوره آموزشی خط شکسته تحریری با تدریس لطفعلی خانی .

350,000 تومان

درباره آموزش


دستخط خوب نشان دهنده پرستیژ اجتماعی، اعتماد بنفس و شخصیت افراد است و هرکسی باید دست خط را بخشی از زندگی روزانه اش بداند. هر فرد وابسته به هدفش می تواند برنامه ریزی هایی را انجام دهد.
انسان ها همواره نیازمند انگیزه اند و هدف هر فرد برای بهبود دست خطش از مهم ترین عوامل انگیزشی اوست. نمیتوان نقش آموزش و اساتید و معلمان را در یادگیری بهتر خوشنویسی نادیده گرفت. داشتن خط خوب و استاندارد باعث می‌شود نوشته‌های ما آسان‌تر خوانده شده و توجه دیگران به متن‌های ما جلب شود.

ما در این مجموعه، دوره مقدماتی نستعلیق تحریری را به شما آموزش خواهیم داد. در این دوره با موضوعات زیر آشنا می‌شوید: • آموزش کامل حروف و کلمات و اتصالات • سرمشق ویژه خط و قلم برای دوره تکمیلی • نوشتن کلمات سخت در این دوره مجازی با استفاده از روش های آموزشی جدید و خلاقانه و بزرگنمایی و کیفیتی مناسب درک درستی از خوشنویسی و زیبانویسی را برای علاقمندان این هنر به وجود می آورد.

سرفصل های آموزشی


پیش درس آموزش
1: صحبت مدیر مجموعه "خط و قلم"
اشتراکی
2: نحوه گذراندن این دوره
اشتراکی
3: پیش درس
اشتراکی
1: تکلیف 2
اشتراکی
2: تکالیف
اشتراکی

جلسه اول آمورش
1: فیلم آموزش حرف الف و اتصالات
اشتراکی
2: فیلم آموزش حرف ب و اتصالات
اشتراکی
3: دانلود سرمشق شماره 1
اشتراکی
4: دانلود سرمشق شماره 2
اشتراکی
5: دانلود سرمشق شماره 3
اشتراکی
1: ارسال تکلیف اول
اشتراکی
2: ارسال تکلیف دوم
اشتراکی
3: ارسال تکلیف سوم
اشتراکی

جلسه دوم آموزش
1: فیلم آموزش حرف د - ر و اتصالات آن
اشتراکی
2: فیلم آموزش حرف ک و اتصالات آن
اشتراکی
3: دانلود سرمشق شماره 1
اشتراکی
4: دانلود سرمشق شماره 2
اشتراکی
5: دانلود سرمشق شماره 3
اشتراکی
1: ارسال تکلیف اول
اشتراکی
2: ارسال تکلیف دوم
اشتراکی
3: ارسال تکلیف سوم
اشتراکی

جلسه سوم آموزش
1: فیلم آموزش حرف ن- ی و اتصالات آن
اشتراکی
2: فیلم آموزش حرف ف-ق و اتصالات آن
اشتراکی
3: دانلود سرمشق شماره 1
اشتراکی
4: دانلود سرمشق شماره 2
اشتراکی
5: دانلود سرمشق شماره 3
اشتراکی
1: ارسال تکلیف اول
اشتراکی
2: ارسال تکلیف دوم
اشتراکی
3: ارسال تکلیف سوم
اشتراکی

جلسه چهارم آموزش
1: فیلم آموزش حرف و-ه و اتصالات آن
اشتراکی
2: فیلم آموزش حرف ص - ط - س و اتصالات آن
اشتراکی
3: دانلود سرمشق شماره 1
اشتراکی
4: دانلود سرمشق شماره 2
اشتراکی
5: دانلود سرمشق شماره 3
اشتراکی
6: دانلود سرمشق شماره 4
اشتراکی
1: ارسال تکلیف اول
اشتراکی
2: ارسال تکلیف دوم
اشتراکی
3: ارسال تکلیف سوم
اشتراکی
4: سرمشق شماره 1 از جلسه سوم ارسال شود 
اشتراکی

جلسه پنجم آموزش
1: فیلم آموزش حرف م-ل و اتصالات آن
اشتراکی
2: فیلم آموزش حرف ح - ع و اتصالات آن
اشتراکی
3: دانلود سرمشق شماره 1
اشتراکی
4: دانلود سرمشق شماره 2
اشتراکی
5: دانلود سرمشق شماره 3
اشتراکی
6: دانلود سرمشق شماره 4
اشتراکی
1: ارسال تکلیف اول
اشتراکی
2: ارسال تکلیف دوم
اشتراکی
3: ارسال تکلیف سوم
اشتراکی
4: ارسال تکلیف چهارم
اشتراکی

جلسه ششم آموزش
1: دانلود سرمشق شماره 1
اشتراکی
2: دانلود سرمشق شماره 2
اشتراکی
1: ارسال تکلیف دوم
اشتراکی
2: ارسال تکلیف اول
اشتراکی

جلسه هفتم آموزش
1: دانلود سرمشق شماره 1
اشتراکی
2: دانلود سرمشق شماره 2
اشتراکی
1: ارسال تکلیف اول
اشتراکی
2: ارسال تکلیف دوم
اشتراکی

جلسه هشتم آموزش
1: دانلود سرمشق شماره 1
اشتراکی
2: دانلود سرمشق شماره 2
اشتراکی
1: ارسال تکلیف اول
اشتراکی
2: ارسال تکلیف دوم
اشتراکی

جلسه نهم آموزش
1: دانلود سرمشق شماره 1
اشتراکی
2: دانلود سرمشق شماره 2
اشتراکی
1: ارسال تکلیف اول
اشتراکی
2: ارسال تکلیف دوم
اشتراکی

جلسه دهم آموزش
1: دانلود سرمشق شماره 1
اشتراکی
2: دانلود سرمشق شماره 2
اشتراکی
1: ارسال تکلیف اول
اشتراکی
2: ارسال تکلیف دوم
اشتراکی

آموزش های ویژه شده