مرکز تماس: 86175248 - 021

آموزش مجازی شکسته تحریری ( kh-A13 )

✍️آموزش مجازی شکسته تحریری ( kh-A13 )

مدت زمان آموزش: 10 ساعت تعداد آزمون: 20 تعداد جلسات آموزشی: 11 سطح: شکسته

این دوره به صورت مجازی برگزار می شود و شما از صفر تا صد از طریق مدرس خود دوره را خواهید گذراند . این دوره بسیار اثرگذار است .

460,000 تومان

درباره آموزش


دوره پیشرفته آموزش خط شکسته تحریری  با تدریس سعید رفیعی  .

 

دستخط خوب نشان دهنده پرستیژ اجتماعی، اعتماد بنفس و شخصیت افراد است و هرکسی باید دست خط را بخشی از زندگی روزانه اش بداند. هر فرد وابسته به هدفش می تواند برنامه ریزی هایی را انجام دهد.
انسان ها همواره نیازمند انگیزه اند و هدف هر فرد برای بهبود دست خطش از مهم ترین عوامل انگیزشی اوست. نمیتوان نقش آموزش و اساتید و معلمان را در یادگیری بهتر خوشنویسی نادیده گرفت. داشتن خط خوب و استاندارد باعث می‌شود نوشته‌های ما آسان‌تر خوانده شده و توجه دیگران به متن‌های ما جلب شود.

 

سرفصل های آموزشی


پیش درس آموزش
1: پیش درس
اشتراکی
2: سرمشق کامل دوره
اشتراکی
3: صحبت مدیر مجموعه "خط و قلم"
اشتراکی
4: نحوه گذراندن این دوره
اشتراکی

جلسه اول آمورش
1: فیلم آموزش حرف الف و اتصالات
اشتراکی
2: فیلم آموزش حرف ب و اتصالات
اشتراکی
3: دانلود سرمشق شماره 1
اشتراکی
4: دانلود سرمشق شماره 2
اشتراکی
5: دانلود سرمشق شماره 3
اشتراکی
1: تکالیف جلسه اول
اشتراکی

جلسه دوم آموزش
1: فیلم آموزش حرف د - ر و اتصالات آن
اشتراکی
2: فیلم آموزش حرف ک و اتصالات آن
اشتراکی
3: دانلود سرمشق شماره 1
اشتراکی
4: دانلود سرمشق شماره 2
اشتراکی
5: دانلود سرمشق شماره 3
اشتراکی
1: تکالیف جلسه دوم
اشتراکی

جلسه سوم آموزش
1: فیلم آموزش حرف ن- ی و اتصالات آن
اشتراکی
2: فیلم آموزش حرف ف-ق و اتصالات آن
اشتراکی
3: دانلود سرمشق شماره 1
اشتراکی
4: دانلود سرمشق شماره 2
اشتراکی
5: دانلود سرمشق شماره 3
اشتراکی
1: تکالیف جلسه سوم
اشتراکی

جلسه چهارم آموزش
1: فیلم آموزش حرف و-ه و اتصالات آن
اشتراکی
2: فیلم آموزش حرف ص - ط - س و اتصالات آن
اشتراکی
3: دانلود سرمشق شماره 1
اشتراکی
4: دانلود سرمشق شماره 2
اشتراکی
5: دانلود سرمشق شماره 3
اشتراکی
6: دانلود سرمشق شماره 4
اشتراکی
1: تکالیف جلسه چهارم
اشتراکی

جلسه پنجم آموزش
1: فیلم آموزش حرف م-ل و اتصالات آن
اشتراکی
2: فیلم آموزش حرف ح - ع و اتصالات آن
اشتراکی
3: دانلود سرمشق شماره 1
اشتراکی
4: دانلود سرمشق شماره 2
اشتراکی
5: دانلود سرمشق شماره 3
اشتراکی
6: دانلود سرمشق شماره 4
اشتراکی
1: تکالیف جلسه پنجم
اشتراکی

جلسه ششم آموزش
1: دانلود سرمشق شماره 1
اشتراکی
2: دانلود سرمشق شماره 2
اشتراکی
1: تکالیف جلسه ششم
اشتراکی

جلسه هفتم آموزش
1: دانلود سرمشق شماره 1
اشتراکی
2: دانلود سرمشق شماره 2
اشتراکی
1: تکالیف جلسه هفتم
اشتراکی

جلسه هشتم آموزش
1: دانلود سرمشق شماره 1
اشتراکی
2: دانلود سرمشق شماره 2
اشتراکی
1: تکالیف جلسه هشتم
اشتراکی

جلسه نهم آموزش
1: دانلود سرمشق شماره 1
اشتراکی
2: دانلود سرمشق شماره 2
اشتراکی
1: تکالیف جلسه نهم
اشتراکی

جلسه دهم آموزش
1: دانلود سرمشق شماره 1
اشتراکی
2: دانلود سرمشق شماره 2
اشتراکی
1: تکالیف جلسه دهم
اشتراکی

آموزش های ویژه شده