مرکز تماس: 86175248 - 021

دوره رایگان آموزش مجازی خوشنویسی با خودکار

✍️دوره رایگان آموزش مجازی خوشنویسی با خودکار

مدت زمان آموزش: 1 ساعت تعداد آزمون: 1 تعداد جلسات آموزشی: 1 سطح: مقدماتی

یک جلسه رایگان آموزش مجازی خط تحریری برای تمامی علاقمندان و افرادی که میخواهند با شیوه آموزشی خط و قلم آشنا شوند

0,000 تومان

درباره آموزش


این دوره آموزشی یک جلسه بوده و طی این دوره شما با روش کار آموزشگاه خط و قلم در یادگیری خط تحریری به صورت مجازی آشنا خواهید شد .

 

سرفصل های آموزشی


لطفا فیلم آموزشی و سرمشق دانلود شود
1: سرمشق درس اول
رایگان
2: درس اول _ حرف الف و تمرین یک جمله
رایگان
1: تکلیف دوره رایگان
اشتراکی

آموزش های ویژه شده