محتوای محدود شده

دسترسی به این صفحه محدود شده است

برای دسترسی به این صفحه، باید دوره شکسته نویسی با خودکار را خریداری کنید.

در صورتی که عضویت  دوره های خط و قلم را دارید کافیه یکبار از طریق دکمه زیر با شماره تلفن ( با رمز یکبار مصرف ) وارد سایت شوید و مجدد صفحه درس را اسکن و یا کلیک نمائید  تا دسترسی به دوره داشته باشید

دانش آموزان مدارس طرف قرار داد با خط و قلم هم به همین صورت اقدام نمایند .

صفحه اصلیاپلکیشنطراحی امضاارتباط با ما