1. داودنظری
  2. خوشنویسی با خودکار(خط تحریری)
  3. شنبه, 05 خرداد 1397
  4.  اشتراک از طریق ایمیل
من علاقه زيادي به خط و خوشنويسي دارم و با آموزش هاي سايت شما هم پيشرفت چشم گيري داشتم ، ممکن هست خط من هم تصحيح شود و نمره داده شود ؟
نظر
There are no comments made yet.
مدیریت سایت پاسخ پذیرفته شده Pending Moderation
0
Votes
Undo
برای مشاهده وتصحیح خط حتما باید درآزمون های رایگان سايت (ازطریق ثبت نام درسایت) شرکت کنید و سطح توانایی خودتان رابا امتیازاتی که داده می شود بسنجید.
اطلاعات بيشتر در مورد آزمون ها : پله پله تا خوش خط شدن با آزمون هاي خوشنويسي خط وقلم
نظر
There are no comments made yet.
  • صفحه :
  • 1


There are no replies made for this post yet.
However, you are not allowed to reply to this post.
Powered by EasyDiscuss for Joomla!